Wojciech Cellary

Wojciech Cellary

Position: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, pracownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce społeczeństwa informacyjnego, edukacji dla potrzeb elektronicznej gospodarki, elektronicznej administracji i szkolnictwa. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą we Francji i Włoszech. Ponadto był profesorem wizytującym w Macao S.A.R. Chiny i w Portugalii. Jest autorem 10 książek i ponad 180 artykułów naukowych. Konsultant wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspert Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem blisko 60 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 350 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi, krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie ministerstwa oraz Komisję Europejską. Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych.

W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2012-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Od 2002-2020 roku był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.. Na jego wykłady uczęszcza około 500 studentów rocznie.