Tomasz Kulisiewicz

Tomasz Kulisiewicz

Position: Ekspert Rynku

absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). W latach 1975-1981 informatyk w ośrodku komputerowym drogownictwa w Warszawie. W latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, a w latach 1992-2008 był kolejno m.in. zastępcą redaktora naczelnego „PCKuriera”, redaktorem naczelnym czasopism „Teleinfo”, „Prawo i ekonomia w telekomunikacji”, „elektroniczna Administracja”. Od roku 2001 r. konsultant i analityk rynku teleinformatycznego. Kierował panelami badawczymi w programach Foresight Polska 2020, Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, w latach 2010-2020 członek władz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel i ekspert Stowarzyszenia Komputer w Firmie (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012). Obecnie sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka przy PTI.