Tadeusz Reczyński

Tadeusz Reczyński

Position: FCR

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych – 1979) oraz jej wieloletni pracownik naukowy. Absolwent Poznańskiej Szkoły Menedżerów (MBA – 1992). Od 1995 roku zaangażowany w problematykę praktycznego wykorzystywania kart inteligentnych w powszechnym obrocie gospodarczym (programy lojalnościowe), komunikacji publicznej, bankowości, kryptografii. Jako dyrektor ds. strategii i rozwoju w Mera – Błonie prowadził prace zakończone wdrożeniem parkomatu w warszawskiej strefie płatnego parkowania oraz systemu zarządzania stacją metra zintegrowanego z systemem biletowym w warszawskim metrze (początkowo dwie stacje MW). Współzałożyciel oraz prezes zarządu EFT Consultans Polska sp. z o.o. – firmy tworzącej aplikacje z obszaru electronic found transfer dla bankowości. W szczególności zajmował się bezpieczeństwem transakcji elektronicznych. Uczestniczył w międzynarodowym, projekcie SUPHICE realizowanym w ramach unijnego programu badawczego: PASR (Preparatory Action for Security Research). Od 2006 roku, po połączeniu się EFT Consultants z działającą globalnie firmą Clear2Pay (C2P), pracował jako dyrektor generalny C2P Polska. Współzałożyciel oraz prezes zarządu FCR sp. z o.o., tworzącej innowacyjne rozwiązania wysokopoziomowego bezpieczeństwa informacji.