Szymon Mamrot

Szymon Mamrot

Position: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Zastępca kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Od wielu lat zaangażowany w realizację projektów związanych z rozwojem cyfrowych usług publicznych w Polsce w tym serwisu biznes.gov.pl. Jako ekspert bierze udział w realizacji projektów europejskich związanych z rozwojem jednolitego rynku cyfrowego w UE. Zainteresowania badawcza: e-administracja, e-prawo, wdrażanie transgranicznych usług cyfrowych.