Robert Podpłoński

Robert Podpłoński

Position: KIR

Mecenas, ekspert w zakresie prawa nowych technologii: usługi zaufania, uwierzytelnienie i identyfikacja, dane osobowe, usługi płatnicze, blockchain, projekty informatyczne. Autor publikacji na ten temat, w tym obszernego opracowania „Podpis elektroniczny. Komentarz”. Prelegent podczas wielu konferencji i szkoleń. Opracował m.in. koncepcję prawną usług KIR: HUB PSD 2, KIRPay, mojeID, Szafir, mSzafir, Trwały nośnik, a także przyłączenia systemu mojeID do węzła krajowego oraz obsługi bankowego profilu zaufanego.