Piotr Rutkowski

Piotr Rutkowski

Position: NASK

Doradza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach polityki rozwoju dlt/blockchain oraz technologii przełomowych.

W NASK Państwowy Instytut Badawczy jest zatrudniony w Dziale Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa. Doradza w sprawach nowych technologii, zajmuje się rozwojem usług węzła europejskiej sieci blockchain EBSI i rozwojem tożsamości cyfrowej.

W KPRM (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) organizował grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, która w aktualnej formie działa od stycznia 2019 (współpraca z sektorem prywatnym, relacje międzyinstytucjonalne). W ramach grupy roboczej działa zespół ds. sektora finansów i rynków kapitałowych, który podjął szereg tematów obszaru instrumentów finansowych i instrumentów płatniczych, problematyki identyfikacji, a także kilka zespołów sektorowych. Przygotował pakiet projektów wsparcia dla rozwoju blockchain w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Uczestniczy w Policy Group w Europejskim Porozumieniu Blockchain (EBP), W ramach EBP powstaje sieć obsługująca szereg transgranicznych przypadków użycia blockchain inicjowanych przez Komisję Europejską.

W kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki.

Jest współtwórcą fundacji Instytut Mikromakro, zabiegającej o społeczną akceptacją nowych technologii i centrum kompetencji w sprawach rozwoju rynku dronów. Fundacja jest od lat organizatorem Droniady – konkursu dla zespołów studenckich.

Od roku 1989 prowadzi własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w telekomunikacji, strategii rynków regulowanych i nowych trendów technologicznych, bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, współpracy sektora prywatnego i publicznego. Współtworzył system regulacyjny dla sektora telekomunikacji w Polsce. Pracował dla firm telekomunikacyjnych, Sejmu, administracji łączności.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studia fotografii i informacji obrazowej. Ukończył kurs podstaw i zastosowań kryptografii w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH). W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.