Piotr Krawiec

Piotr Krawiec

Position: Instytut Łączności

Kierownik Zakładu Technologii i Aplikacji Internetu w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym. Od 2020 roku ewaluator oraz Kierownik Techniczny w Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych IŁ-PIB, akredytowanego do przeprowadzania ewaluacji zgodnie z normami referencyjnymi Common Criteria (normy serii PN-EN ISO/IEC 15408) oraz Common Evaluation Methodology (norma PN-EN ISO/IEC 18045), jak również testowania modułów kryptograficznych zgodnie z normą referencyjną EN ISO/IEC 19790. Adiunkt w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.