Mirosław Kutyłowski

Mirosław Kutyłowski

Position: Politechnika Wrocławska

Profesor  zwyczajny od 2000 roku,  zatrudniony w Katedrze Podstaw Informatyki na Wydziale Informatyki Technicznej i Telekomunikacji, członek Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów w latach 2013-2020, członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. W przeszłości stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt oraz Hochschuldozent na Uniwersytecie Paderborn. Laureat IBM Faculty Award oraz nagrody PIIT 2014 (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), członek Base 111 Project w zakresie bezpieczeństwa komputerowego oraz Hua Shan Professor na Xidian University, Xi’an, Chiny. W działalności naukowej koncentruje się w ostatnim okresie na algorytmach rozproszonych, technikach ochrony prywatności, ochronie przed  wrogą kryptografią (implementacjach systemów kryptograficznych w sposób zagrażający użytkownikom) oraz nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. W szczególności prowadzi prace na pograniczu informatyki i prawa w obszarze ICT.