Marcin Głąb

Marcin Głąb

Ekspert w Zespole Rozwoju Rejestrów Państwowych, Centralny Ośrodek Informatyki. Od 2018 r. zajmuje się problematyką udostępniania danych z rejestrów prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego. Od 2021 r. uczestniczy w przygotowywaniu i realizacji e-usług dla obywateli.  Aktualnie pracuje przy projekcie dotyczącym zastrzeżenia numeru PESEL.