Magdalena Orczykowska

Magdalena Orczykowska

Position: GUS Szczecin

Kierownik Ośrodka Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań z dziedziny biotechnologii, nanotechnologii, społeczeństwa informacyjnego, działalności badawczej i rozwojowej oraz innowacji.  Uczestniczy w koordynacji projektów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.