Kinga Dobrzyń

Kinga Dobrzyń

Position: Poczta Polska

Menedżer ds. rozwoju usług tradycyjnych i cyfrowych, Poczta Polska. S.A. Z rynkiem usług pocztowych związana od ponad 15 lat. Odpowiadała m.in. za przygotowanie Poczty Polskiej S.A. do liberalizacji rynku pocztowego w obszarze usług listowych. W projekcie edoreczęń od 2019 roku, nadzorowała wdrożenie publicznych usług cyfrowych odpowiadających wymogom ustawy o doręczeniach elektronicznych. W pracy kieruje się misją zmiany kultury organizacyjnej i podnoszenia poziomu dojrzałości zawodowej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek politologia.