Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Position: ekspert

Dr inż., absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, na której pracował kolejno jako asystent, starszy asystent, a po uzyskaniu w 1983 roku na Politechnice Warszawskiej doktoratu nauk technicznych, jako adiunkt. Po kilku latach pracy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym  Artykułów Przemysłowych Powszechnego Użytku „Elektromet” i Instytucie Rozwoju Techniki Drobnej Wytwórczości Sp. z o. o. podjął pracę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. W tym czasie zainteresował się wykorzystywaniem informatyki w nauce i administracji.

Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Były wieloletni wicedyrektor i ekspert ds. jakości danych w Centrum e-Zdrowia w Warszawie. Pracował między innymi w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Samorządowej, współpracuje z Centrum Promocji Informatyki. Był doradcą Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych. Członek zarządu Naukowego Centrum Prawno – Informatycznego, członek zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Stowarzyszenia Geodeci dla RP, Stowarzyszenia Archiwizjoner, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Stowarzyszenia SilGIS, członek Rady Naukowej SIP Lex oraz Rady Forum Teleinformatyki. Autor wielu artykułów, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych, dostępu do informacji publicznej. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award). Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i jej laureat w 2005 roku. Uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.