Ewa Janczar

Ewa Janczar

Position: Szpital Bródnowski

Dr nauk technicznych – absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Od ponad 20 lat związana z Samorządem Województwa Mazowieckiego, przez ostatnie wiele lat jako Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, od marca 2022r Członek Zarządu ds. cyfryzacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.

Członek zespołu ds. Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wice Prezydent The Council of European Municpailties and Regions (CEMR), członkini Zarządu Związku Powiatów Polskich, Radna m.st. Warszawy.

Od wielu lat zajmuje się transformacją cyfrową w takich obszarach jak administracja publiczna, geodezja, planowanie przestrzenne, kultura, zdrowie, edukacja.  Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów z obszaru IT.  Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenia i rozwój systemów informatycznych oraz opracowanie, wdrożenie, ewaluację strategii i polityki transformacji cyfrowej. Zajmuje się mentoringiem zmian cyfrowych, zarządzała trudnymi i zagrożonymi projektami. Posiada doświadczenie w mediacjach i negocjacjach.

Prelegent konferencji naukowych i branżowych, publikuje w wydawnictwach naukowych,  współpracuje z Politechniką Warszawską jako wykładowca.

W roku 2019 została wpisana na Listę 100 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC), która wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych w danym roku. Współtwórczyni platformy WrotaMazowsza.pl oraz towarzyszących jej systemów back-office, które zostały nagrodzone przez Komisję Europejską w konkursie „Sharing & Reuse Awards 2019” w kategorii „Udostępniane usługi informatyczne mające największy wpływ na obywateli lub firmy”.