Artur Krystosik

Artur Krystosik

Position: Enigma Systemy Ochrony Informacji

Dyrektor Działu Rozwoju Produktów w Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Dr inżynier, współzałożyciel i pracownik kadry zarządzającej firmy ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (GK COMP), od 1994 r. pracownik naukowy Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej.
Twórca i współtwórca większości rozwiązań firmy opartych o technologię PKI. Pełnił rolę głównego architekta i zarządzającego projektami rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa w firmie Enigma, pracując nad takimi rozwiązaniami jak np. CENTAUR (bezpieczna komunikacja w infrastrukturze klucza publicznego (PKI), PEM-HEART (standardowy zestaw funkcji służących kryptograficznemu szyfrowaniu wiadomości, wspierając ochronę integralności wiadomości, uwierzytelnianie, niezaprzeczalność autora oraz poufność), KryptoMail (bezpieczny system poczty elektronicznej).

W kluczowych projektach firmy pełnił funkcje kierownika technicznego, architekta rozwiązań, eksperta ds. architektury, konsultanta ds. bezpieczeństwa, konsultanta ds. ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji.

Bierze czynny udział w życiu naukowym w kraju i za granicą, uczestniczy w komitetach naukowych, zespołach eksperckich i obserwatorów, organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe. Autor wielu publikacji naukowych. Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.Prywatnie kapitan jachtowy.