Anna Durmaj

Anna Durmaj

Position: Centralny Ośrodek Informatyki

Kierownik zespołu, kierownik projektu e-Doręczenia, Centralny Ośrodek Informatyki.

Od kilkunastu lat związana z branżą IT. Na co dzień koordynuje realizację projektów informatycznych dużej i średniej skali dla sektora publicznego. Ze strony biznesowej i technicznej koordynowała powstanie jednej z najbardziej popularnych usług w administracji publicznej – Twój e-PIT. Poprzednio zajmowała się prowadzeniem projektów dla sektora podatków, w tym m.in. e-Urzędu Skarbowego, pierwszych deklaracji podatkowych i wielu innych. Od września 2021 r. pracuje w Centralnym Ośrodku Informatyki jako główny kierownik projektu e-Doręczenia.