Andrzej Ruciński

Andrzej Ruciński

Position: Asseco Data Systems

Od 2016r.  w Asseco Data Systems SA doradca prezesa w zakresie technologii i zastosowań związanych e-identyfikacją i podpisem elektronicznym i usługami zaufania. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Nauczyciel akademicki w latach 1974‑1990 i kierownik pracowni mikroprocesorowe w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej w Zakładzie Automatyki i Techniki Systemów, a później w Katedrze Informatyki. W okresie 1987-1993 współtwórca mikroprocesorowych systemów automatyki morskiej oraz systemów płatniczych wykorzystujących kartę elektroniczną.

W latach 1993-2016 w Unizeto dyrektor techniczny i wiceprezes zarządu odpowiedzialny za rozwój produktów i prowadzenie innowacyjnych projektów, w szczególności w zakresie podpisu elektronicznego oraz usług związanych z elektronicznym obiegiem prawnym. Od roku 1994 związany z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) jako przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Teleinformatyki (PIIT) w obszarze identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego