Robert Poznański

Robert Poznański

Position: Asseco Data Systems

W 2008 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki ze specjalizacją kryptologia, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również szkolenia z metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz AgilePM, a także jest audytorem ISO/IEC 27001. Karierę zawodową rozpoczął w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, Centralnym Ośrodku Informatyki oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. We wrześniu 2021 r. rozpoczął pracę na stanowisku analityka w Asseco Data Systems w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania.

Od początku kariery zawodowej związany jest przede wszystkim z obszarami usług zaufania w szczególności podpisów elektronicznych, systemów PKI i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemów identyfikacji elektronicznej. Odpowiadał za realizację wielu projektów np. budowę i wdrożenie węzła eIDAS w Polsce oraz wsparcie w nadzorze polskiego schematu identyfikacji elektronicznej. Był przedstawicielem Ministerstwa Cyfryzacji w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej związanych z obszarem rozporządzenia eIDAS, w szczególności usług eID: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group, Cooperation Network oraz European Blockchain Systems Infrastructure. W Asseco Data Systems kontynuuje prace w zakresie systemów identyfikacji elektronicznej oraz wdrażania rozwiązań kryptografii post kwantowej w obszarze usług zaufania.

 

In 2008 he graduated from Military University of Technology in faculty Cybernetics with specialization in cryptology, with Master’s Degree. He also completed trainings in project management methods PRINCE2 and AgilePM and is ISO/IEC 27001 auditor. He began his professional career in KIR (National Clearing House), then he worked at the IMM (Institute of Mathematical Machines), COI (Center for Informatics Technology) and NASK (Research and Academic Computer Network). Since September 2021 has been working at Asseco Data Systems in Security and Trust Services Division. Since beginning of his career he has been involved in areas of trust services, especially digital signatures, PKI and IT security and electronic identification. He was leading projects to build and deploy polish eIDAS Node and support in supervising polish eID scheme. He was also representative of the Ministry of Digital Affairs in the European Commission work groups related to the area of the eIDAS regulation: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group, Cooperation Network, European Blockchain Systems Infrastructure. In Asseco Data Systems he continues work on electronic identification systems and on implementing post quantum cryptography in trust services.