CommonSign_logo_2023_white

Tożsamość cyfrowej dekady

14 listopada 2023

NASK Warszawa / Kolska 12

Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, partnerom, sponsorom, prelegentom, uczestnikom, współorganizatorom za udział w przygotowaniu i realizacji XII edycji konferencji CommonSign „Tożsamość cyfrowej dekady” 14 listopada br.  Po raz kolejny udało się nam w większości spotkać osobiście, dyskutować merytorycznie i rozbudowywać relacje towarzyskie. Cieszy także udział ponad 400 uczestników naszej konferencji w trybie on-line.

Konferencja  organizowana w gronie fachowców i dla fachowców  w pełni potwierdziła celowość naszego spotkania, podczas którego w ponad 20  prezentacjach skupiliśmy się na zagadnieniach dotyczących mObywatela 2.0, e-Doręczeń, Rozporządzenia eIDAS.  Wszystkich tematów i aspektów nie omówiliśmy. Mamy nadzieję, że podobnie jak obecnie  i za rok wspólnym wysiłkiem przygotujemy kolejny CommonSign jako ciekawe i merytorycznie bogate oraz przydatne dla biznesu, administracji oraz ogółu Polaków spotkanie.

NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Autenti, Obserwatorium.biz, Trusted Information Consulting oraz Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, już dwunastej konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju. Wskutek przyspieszenia transformacji cyfrowej wymuszonej w ostatnich latach m.in. przez pandemię koronawirusa, znaleźliśmy się w stanie w miarę sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce. Z danych GUS wynika, że w 2022 roku z usług e-administracji skorzystało przez Internet 55,4% populacji osób w wieku 16-74 lata (wzrost o 7.9% w stosunku do roku poprzedniego). Natomiast z ponad 9 mln osób mających zainstalowaną aplikację mObywatel korzystało z niej tylko ok. 4,3 mln osób. Z pewnością nie jest to stan zadowalający, a zatem można go konsekwentnie i w zgodzie z nowymi potrzebami i narzędziami oraz nowymi regulacjami prawnymi skutecznie doskonalić! Celem konferencji CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. To zadanie pozostaje aktualne i jako takie stanowi uzasadnienie dla organizacji naszej konferencji. Dlatego poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania w różnorodnych branżowych zastosowaniach oraz w zmieniającej się rzeczywistości świata realnego i cyfrowego.

Program konferencji

9:00 – 9:10 Otwarcie Konferencji
9:10 – 9:30 „Autonomiczne usługi biznesowe. Czy Stanisław Lem znowu miał rację?”- prezentacja wprowadzająca, Borys Stokalski
9:30 – 9:45 Cyfrowe budownictwo – ewolucja czy rewolucja?– Dorota Cabańska, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
9:45 – 10:00 mObywatel 2.0 – kierunki rozwoju–  Maciej Górski, Rafał Orlik, COI
10:00 – 10:15 Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL–  Marcin Głąb, COI
10:15 – 10:30 „mObywatel w zdalnych procesach identyfikacji klienta”– Jan Szajda, Identt
10:30 – 10:45 Kradzież tożsamości cyfrowej. Przestępca a jego ofiara” Michał Podbielski, Akademia Policji w Szczytnie
10:45 – 11:00 Tożsamość cyfrowa –  rozwój identyfikacji elektronicznej w EU” – Marcin Idychowski, NASK-PIB
11:00 – 11:25 przerwa kawowa
11:25- 11:45 „Proces ewaluacji dla modułu uwierzytelniającego w rozwiązaniu SimplySign (podpis serwerowy)”- Elżbieta Andrukiewicz, Piotr Krawiec, Instytut Łączności, Ałła Stoliarowa-Myć , Asseco Data Systems
11:45 – 12:05 „Blaski i cienie walidacji kwalifikowanej”Artur Krystosik, Enigma
12:05 – 12:25 Transformacja cyfrowa w Polsce: Rola eIDAS w kluczowych sektorach gospodarki” – Piotr Tomasik, KIR
12:25 – 12:45 „e-ID Hub – aktualne doświadczenia międzynarodowe“ – Jarek Sygitowicz, Authologic
12:45 – 13:00 Dostawcy usług zaufania w Dyrektywie NIS2Paweł Zegarow, NASK-PIB
13:00 – 13:15 Dostawcy usług zaufania w Systemie S46Paweł Chochoł, NASK-PIB
13:15 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:20 Dynamika i bezpieczeństwo – jak zarządzać procesami zdalnego potwierdzania tożsamości” – Robert Poznański, Asseco Data Systems
14:20 – 14:35 „Raport na temat e-Doręczeń” – Miłosz Brakoniecki, Dominika Rzęsa, Obserwatorium.biz
14:35 – 14:55 „e-Doręczenia to gwarancja bezpiecznego doręczenia dokumentów elektronicznych”- Kinga Dobrzyń,  Poczta Polska
14:55 – 15:10 „e-Doręczenia – wyzwania związane z wdrożeniem i perspektywy rozwoju” – Katarzyna Zajkowska, Centralny Ośrodek Informatyki
15:10 – 15:25 „e-Doręczenia w praktyce” – Anna Durmaj, Centralny Ośrodek Informatyki
15;25 – 15:40 System EES bramą do bezpiecznej Europy”  – Dorota Kuptel, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
15:40 – 15:55 „Art.45 eIDAS kontra prawo do nieufności– Mirosław Kutyłowski, NASK-PIB
15:55 – 16:10 „Kwalifikowane elektroniczne potwierdzenia atrybutów” –  Michał Tabor, Obserwatorium.biz
16:10 – 16:30 przerwa kawowa
16:30 – 16:50 „Rozwój usług zaufania i ich wpływ na ewolucję urządzeń HSM – na przykładzie wybranego wdrożenia dla instytucji publicznej”- Łukasz Konikiewicz, EuroCert, Jarosław Ulczok, Thales
16:50 – 17:05 „Aspekty szyfrowania danych na przykładzie systemu do zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości przez sygnalistów” – Katarzyna Abramowicz, SpecFile
17:05 – 17:20 Platforma Billon Unified Blockchain – więcej niż tylko e-podpis” – Bogumiła Cebelińska-Woźniak, Billon Digital Services
17:20 – 17:35 „Kradzież tożsamości z perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji” – Wojciech Lamik, Kancelaria Leśniewski, Borkiewicz, Kostka & Partners
17:35 Podsumowanie, Zamknięcie XII Konferencji CommonSign 2023
17:40 – 21:00 Spotkanie Towarzysko-Networkingowe uczestników XII edycji CommonSign

 

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców.  Postęp digitalizacji w życiu naszych społeczeństw i krajów zmienia codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę wcześniej nie obserwowaną. Nadal niezbędne jest pogłębione analizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazywanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach tak w świecie realnym jak i w tzw. metawersum. Jednocześnie nowym wyzwaniem dla społeczności naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej, czy nawet całego świata, stał się problem zapobieżenia groźnym dla ludzkości zmianom klimatycznym. Remedium, określane w Europie dążeniem do osiągnięcia w 2050 roku Zielonego Ładu, nie dokona się bez zastosowania w tym celu niskoemisyjnych technologii iCT oraz kolejnych usprawnień w obszarze-identyfikacji i usług zaufania wykorzystujących nowe coraz mniej emisyjne rozwiązania technologiczne.  Nieodmiennie zagadnieniem priorytetowym pozostają, a nawet nabierają coraz większego znaczenia, kwestie bezpieczeństwa i wiarygodności stosowanych narzędzi. Obszar cyberbezpieczeństwa to nowe obowiązki dostawców usług zaufania czy innych podmiotów wskazanych w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz regulacje z rozporządzenia DORA i dyrektywy NIS2. Interesujące jest przejście z podejścia centralnego (obywatel-państwo) do zagadnień tożsamości i identyfikacji w aspekcie technologii przełomowych (AI, 5G, IoT etc). W kontekście wyżej wymienionych wyzwań rośnie zapotrzebowanie na rzetelną edukację, promocję dobrych praktyk i korzyści w obszarze cyberbezpieczeństwa usług zaufania.

Upowszechnianie właściwych narzędzi i stosowanie podpisu elektronicznego w Polsce nadal jest przedmiotem zainteresowania oraz działania wielu firm i instytucji. Postulat coraz większej synergii e-administracji i e-biznesu pozostaje nadal aktualny. Od 2011r. do popularyzacji tych wszystkich zagadnień przyczyniała się organizowana przez i dla specjalistów konferencja CommonSign. W kolejnych latach przed nami stoją nowe zadania związane chociażby z procedowaną aktualizacją Rozporządzenia eIDAS, wprowadzaniem Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości, czy zastosowaniem technologii blockchain. Realizując te zadania nie można zapomnieć o ochronie prywatności oraz szeroko pojętym cyberbezpieczeństwie osób, firm, państw.

W programie konferencji CommonSign 2023 planujemy prezentacje i dyskusje dotyczące tak bieżących i ważnych tematów  jak m.in.:

  • m-Obywatel 2.0
  • e-identyfikacja
  • kradzież cyfrowej tożsamości
  • europejski portfel cyfrowy
  • e-Doręczenia
  • Rozporządzenie eIDAS2
  • usługi zaufania
  • ochrona sygnalistów

Prelegenci

Jan Szajda

Position: Identt

Współwłaściciel oraz CEO w Identt – spółce oferującej rozwiązania w zakresie weryfikacji dokumentów oraz tożsamości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym Deep Learning. Głównymi obszarami zainteresowania są: bezpieczeństwo informacji oraz usługi zaufania, w szczególności elektroniczne metody uwierzytelniania i autoryzacji, także z wykorzystaniem biometrii.

Jan Szajda

Identt

Współwłaściciel oraz CEO w Identt – spółce oferującej rozwiązania w...

Michał Tabor

Position: Obserwatorium.biz

Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz – firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.Kierownik badań i rozwoju Autenti – platformy do wysyłania i podpisywania dokumentów online. Członek komitetu technicznego ESI Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) – realizującego normalizację podpisu elektronicznego w Europie. Edytor standardu dla certyfikatów wspierających PSD2.

Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Związku Banków Polskich.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, posiada certyfikat CISSP.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.

Michał Tabor

Obserwatorium.biz

Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz – firmy doradczej, specjalizującej się...

Mirosław Kutyłowski

Position: Politechnika Wrocławska

Profesor  zwyczajny od 2000 roku,  zatrudniony w Katedrze Podstaw Informatyki na Wydziale Informatyki Technicznej i Telekomunikacji, członek Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów w latach 2013-2020, członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. W przeszłości stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt oraz Hochschuldozent na Uniwersytecie Paderborn. Laureat IBM Faculty Award oraz nagrody PIIT 2014 (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), członek Base 111 Project w zakresie bezpieczeństwa komputerowego oraz Hua Shan Professor na Xidian University, Xi’an, Chiny. W działalności naukowej koncentruje się w ostatnim okresie na algorytmach rozproszonych, technikach ochrony prywatności, ochronie przed  wrogą kryptografią (implementacjach systemów kryptograficznych w sposób zagrażający użytkownikom) oraz nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. W szczególności prowadzi prace na pograniczu informatyki i prawa w obszarze ICT.

Mirosław Kutyłowski

Politechnika Wrocławska

Profesor  zwyczajny od 2000 roku,  zatrudniony w Katedrze Podstaw Informatyki...

Katarzyna Abramowicz

Position: Radczyni prawna

Radczyni prawna. Od ponad 20 lat zajmuje się e-commerce i nowymi technologiami usprawniającymi komunikację i przesyłanie danych na odległość. Współtworzyła  takie serwisy jak Przelewy24.pl, Bilety24.pl, OdUslug.pl, SpecPrawnik.pl; Sygnanet.pl, Specfile.pl. Dwa ostatnie serwisy osadzone są w kryptografii i ochronie dokumentów oraz informacji online. Pomaga firmom ustrzec się przed wyciekiem danych, propagując szyfrowanie jako najbardziej skuteczną metodę ochrony treści poufnych. Jej firma jako jedna z pierwszych firm w Polsce wykorzystuje standardy kryptografii do szyfrowania webowego. Jest prelegentką wielu konferencji LegalTech i Cybersecurity, laureatką 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowaną do nagrody European Women of Legal Tech 2020 oraz wykładowczynią SWPS na studiach podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”.

 

Katarzyna Abramowicz

Radczyni prawna

Radczyni prawna. Od ponad 20 lat zajmuje się e-commerce i nowymi...

Robert Poznański

Position: Asseco Data Systems

W 2008 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki ze specjalizacją kryptologia, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również szkolenia z metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz AgilePM, a także jest audytorem ISO/IEC 27001. Karierę zawodową rozpoczął w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, Centralnym Ośrodku Informatyki oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. We wrześniu 2021 r. rozpoczął pracę na stanowisku analityka w Asseco Data Systems w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania.

Od początku kariery zawodowej związany jest przede wszystkim z obszarami usług zaufania w szczególności podpisów elektronicznych, systemów PKI i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemów identyfikacji elektronicznej. Odpowiadał za realizację wielu projektów np. budowę i wdrożenie węzła eIDAS w Polsce oraz wsparcie w nadzorze polskiego schematu identyfikacji elektronicznej. Był przedstawicielem Ministerstwa Cyfryzacji w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej związanych z obszarem rozporządzenia eIDAS, w szczególności usług eID: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group, Cooperation Network oraz European Blockchain Systems Infrastructure. W Asseco Data Systems kontynuuje prace w zakresie systemów identyfikacji elektronicznej oraz wdrażania rozwiązań kryptografii post kwantowej w obszarze usług zaufania.

 

In 2008 he graduated from Military University of Technology in faculty Cybernetics with specialization in cryptology, with Master’s Degree. He also completed trainings in project management methods PRINCE2 and AgilePM and is ISO/IEC 27001 auditor. He began his professional career in KIR (National Clearing House), then he worked at the IMM (Institute of Mathematical Machines), COI (Center for Informatics Technology) and NASK (Research and Academic Computer Network). Since September 2021 has been working at Asseco Data Systems in Security and Trust Services Division. Since beginning of his career he has been involved in areas of trust services, especially digital signatures, PKI and IT security and electronic identification. He was leading projects to build and deploy polish eIDAS Node and support in supervising polish eID scheme. He was also representative of the Ministry of Digital Affairs in the European Commission work groups related to the area of the eIDAS regulation: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group, Cooperation Network, European Blockchain Systems Infrastructure. In Asseco Data Systems he continues work on electronic identification systems and on implementing post quantum cryptography in trust services.

 

Robert Poznański

Asseco Data Systems

W 2008 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki...

Jarek Sygitowicz

Position: Authologic

Współzałożyciel Authologic. Wcześniej współzałożyciel fintechu ZenCard, zakupionego w 2017 roku przez PKO BP. Specjalizuje się w łączeniu technologii z designem oraz tworzeniu nowych produktów i wprowadzaniu ich na międzynarodowy rynek.

Jarek Sygitowicz

Authologic

Współzałożyciel Authologic. Wcześniej współzałożyciel fintechu ZenCard, zakupionego w 2017 roku...

Bogumiła Cebelińska-Woźniak

Position: Billon Digital Services

Dyrektor Produktu TDM –  w Billonie odpowiada za tworzenie i rozwój produktu do zarządzania danymi i dokumentami w technologii blockchain. Członek zarządu Billon Digital Services. Doświadczony menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju biznesu oraz procesów operacyjnych w sektorach finansowym, retail oraz e-commerce zarówno na poziomie startupów, jak i rozwiniętych organizacji.

Bogumiła Cebelińska-Woźniak

Billon Digital Services

Dyrektor Produktu TDM –  w Billonie odpowiada za tworzenie i...

Miłosz Brakoniecki

Position: Obserwatorium.biz

Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne.  W latach 2012-2014 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.  W latach 2016-2019 członek Rady Nadzorczej Diners Club Polska.  Od roku 2016 kierownik zespołu zadaniowego ds. cyfrowej tożsamości (eID) w Programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej Inplus Sp. z o.o. (właściciela marek Cenatorium oraz Urban.One). Współzałożyciel serwisu Compay.pl. Współzałożyciel największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl.

Miłosz Brakoniecki

Obserwatorium.biz

Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor nauk humanistycznych UAM w...

Dorota Kuptel

Position: Straż Graniczna

Kpt. SG Dorota Kuptel – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Policji w Szczytnie, gdzie ukończyła Podyplomowe Studia Integracja Europejska oraz Bezpieczeństwo Dokumentów Publicznych.

Od 2003 r. funkcjonariuszka Straży Granicznej. Przez ponad osiem lat pełniła służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, w strukturze  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Od 2011 roku przeniesiona do  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, gdzie zdobywała doświadczenie na wielu stanowiskach związanych z dydaktyką, obecnie Kierownik Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego.

Dorota Kuptel

Straż Graniczna

Kpt. SG Dorota Kuptel – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Prawa...

Michał Podbielski

Position: Akademia Policji w Szczytnie

mgr inż. Michał Podbielski – instruktor Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie , wieloletni biegły sądowy z zakresu informatyki,  Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych, Wykładowca akademicki na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, autor artykułów dotyczących kradzieży tożsamości oraz cyberprzestępczości.

Michał Podbielski

Akademia Policji w Szczytnie

mgr inż. Michał Podbielski – instruktor Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej...

Artur Krystosik

Position: Enigma Systemy Ochrony Informacji

Dyrektor Działu Rozwoju Produktów w Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. Dr inżynier, współzałożyciel i pracownik kadry zarządzającej firmy ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (GK COMP), od 1994 r. pracownik naukowy Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej.
Twórca i współtwórca większości rozwiązań firmy opartych o technologię PKI. Pełnił rolę głównego architekta i zarządzającego projektami rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa w firmie Enigma, pracując nad takimi rozwiązaniami jak np. CENTAUR (bezpieczna komunikacja w infrastrukturze klucza publicznego (PKI), PEM-HEART (standardowy zestaw funkcji służących kryptograficznemu szyfrowaniu wiadomości, wspierając ochronę integralności wiadomości, uwierzytelnianie, niezaprzeczalność autora oraz poufność), KryptoMail (bezpieczny system poczty elektronicznej).

W kluczowych projektach firmy pełnił funkcje kierownika technicznego, architekta rozwiązań, eksperta ds. architektury, konsultanta ds. bezpieczeństwa, konsultanta ds. ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji.

Bierze czynny udział w życiu naukowym w kraju i za granicą, uczestniczy w komitetach naukowych, zespołach eksperckich i obserwatorów, organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe. Autor wielu publikacji naukowych. Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.Prywatnie kapitan jachtowy.

Artur Krystosik

Enigma Systemy Ochrony Informacji

Dyrektor Działu Rozwoju Produktów w Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp....

Wojciech Lamik

Position: Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners

Radca prawny wcDr Wojciech Lamik specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, własności intelektualnej (w szczególności w prawach autorskich i znakach towarowych), dobrach osobistych oraz szeroko pojętym e-commerce.

Doświadczenie zdobywał m.in. w kancelarii zajmującej się prawem nowych technologii, jak również w dużym polskim banku w departamencie bezpieczeństwa. Uczestniczył we wdrożeniach RODO oraz audytach w tej materii u wielu administratorów, w tym podmiotów sektora bankowego. Doradzał także m.in. podmiotom z branży filmowo-teatralnej oraz informatycznej.

Przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji naukowych. Jest współautorem podcastu „Prawo w Praktyce”.

Wojciech Lamik

Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners

Radca prawny wcDr Wojciech Lamik specjalizuje się w ochronie danych...

Kinga Dobrzyń

Position: Poczta Polska

Menedżer ds. rozwoju usług tradycyjnych i cyfrowych, Poczta Polska. S.A. Z rynkiem usług pocztowych związana od ponad 15 lat. Odpowiadała m.in. za przygotowanie Poczty Polskiej S.A. do liberalizacji rynku pocztowego w obszarze usług listowych. W projekcie edoreczęń od 2019 roku, nadzorowała wdrożenie publicznych usług cyfrowych odpowiadających wymogom ustawy o doręczeniach elektronicznych. W pracy kieruje się misją zmiany kultury organizacyjnej i podnoszenia poziomu dojrzałości zawodowej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek politologia.

Kinga Dobrzyń

Poczta Polska

Menedżer ds. rozwoju usług tradycyjnych i cyfrowych, Poczta Polska. S.A....

Elżbieta Andrukiewicz

Position: Instytut Łączności

Uznany międzynarodowy ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa.

Ekspert podkomitetu ISO/IEC JTC1/SC27 „Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności” od 1997 roku oraz edytor norm międzynarodowych: ISO/IEC 27005 Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji (najnowsze wydanie opublikowane w 2022 roku), ISO/IEC 15408-1 Kryteria oceny bezpieczeństwa IT – Część 1: Wprowadzenie i model ogólny (najnowsze wydanie opublikowane w 2022 roku).

Ekspert komitetu CEN/CLC/JTC13 “Cyberbezpieczeństwo I ochrona danych” oraz współedytor normy europejskiej EN 17640:2022 „Ograniczona w czasie metodyka ewaluacji cyberbezpieczeństwa” oraz lider projektu EN „Wytyczne do sektorowej oceny cyberbezpieczeństwa”.

Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów teleinformatycznych z ogromnym doświadczeniem zdobytym w ponad 150 audytach bezpieczeństwa przeprowadzonych w agencjach rządowych, oraz różnych branżach w tym telekomunikacji, sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, elektroenergetycznym, gazowym, użyteczności publicznej i IT.

Dr inź., kierownik wielu projektów badawczo – rozwojowych. Aktualnie w projektach: ”Eksperymentalna platforma walidacyjna dla algorytmów kryptograficznych oraz protokołów kryptograficznych” (2020-2023) oraz „Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja, wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji” (2021-2024). Pracuje w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym  jako kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa oraz kierownik Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa IT (ITSEF). ITSEF świadczy akredytowane usługi oceny i testowania dla oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w normach referencyjnych tzn. Common Criteria (ISO/IEC 15408) oraz EN ISO/IEC 19790

Ekspert ENISA od 2017 roku, współautor wielu publikacji ENISA. Raportująca w utworzonej przez ENISA grupie roboczej ad hoc ds. schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa bazującego na Common Criteria, oraz członkini grupy roboczej ad hoc ds. schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla sieci 5G.

 

Elżbieta Andrukiewicz

Instytut Łączności

Uznany międzynarodowy ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Ekspert podkomitetu...

Piotr Tomasik

Position: KIR

Dyrektor Biura Sprzedaży Centralnej, KIR. Przez lata związany z sektorem bankowym. Pracował w polskim oddziale Royal Bank of Scotland, gdzie był Dyrektorem Regionalnym Pionu Wdrożeń w Departamencie Bankowości Transakcyjnej dla regionu Europy Wschodniej, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej doświadczenie zdobywał także jako Product Manager w ABN AMRO Bank Polska S.A. oraz Project Manager w ABN AMRO N.V. w Amsterdamie. W latach 90-tych w Raiffeisen Centro Bank był audytorem wewnętrznym.Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Piotr Tomasik

KIR

Dyrektor Biura Sprzedaży Centralnej, KIR. Przez lata związany z sektorem...

Paweł Chochoł

Position: NASK-PIB

W NASK-PIB pełni rolę Kierownika Produktu „System S46” w Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury.Starszy Menedżer ICT w obszarach: Zarządzanie rozwojem biznesu, Sprzedaż rozwiązań, Doradztwo biznesowe, Audyty, Zarządzanie projektami. Doświadczenie zdobyte w praktyce w wiodących międzynarodowych i polskich korporacjach (IBM, Grupa Adecco, Grupa Asseco, Sygnity). Umiejętność łączenia wiedzy w praktyce z wielu obszarów (bezpieczeństwo IT, transformacja cyfrowa, sprzedaż, negocjacje, zarządzanie projektami). Doskonałe umiejętności komunikacyjne. „Closer” szanując drugą stronę i skupiając się na długotrwałych relacjach biznesowych.

Paweł Chochoł

NASK-PIB

W NASK-PIB pełni rolę Kierownika Produktu „System S46” w Centrum...

Marcin Idychowski

Position: NASK-PIB

Ekspert analityk systemów identyfikacji elektronicznej.Dział Strategicznych Projektów Cyberbezpieczeństwa NASK-PIB. Marcin Idychowski jest absolwentem Wydziału Matematyki Politechniki Łódzkiej, ma 15-letnie doświadczenie pracy w bankowości, gdzie wdrażał cyfrowe procesy w kanałach elektronicznej sprzedaży. Uczestniczył we wdrożeniu środków identyfikacji elektronicznej e-Tożsamość, profilu zaufanego w PKO BP oraz integracji banku z węzłem krajowym i usługą mojeID. W NASK-PIB od 2 lat zajmuje się wsparciem Organu Cyfrowej Tożsamości dla Ministerstwa Cyfryzacji w analizie systemów identyfikacji elektronicznej, prac grup roboczych eIDAS Cooperation Network oraz integracji polskiego węzła transgranicznego eIDAS z węzłami innych państw EU.

Marcin Idychowski

NASK-PIB

Ekspert analityk systemów identyfikacji elektronicznej.Dział Strategicznych Projektów Cyberbezpieczeństwa NASK-PIB. Marcin...

Dorota Cabańska

Position: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego od 24 czerwca 2022 r. W zespole Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego od marca 2020 r. Początkowo Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego d.s. Cyfryzacji. A od sierpnia 2020 r. pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W poprzednich latach m. in. Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Zastępca Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Z wykształcenia magister ekonomii. Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Architektury na kierunku Planowanie Przestrzenne.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego uruchomiła i wdrożyła projekt cyfryzacji i pierwszą stronę do obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego e-Budownictwo. Od początku swojej kariery związana z administracją państwową, gdzie głównie realizuje projekty związane z cyfryzacją i systemami IT. Wprowadzała takie projekty jak: węzeł krajowy, węzeł transgraniczny czy projekt CEPiK 2.0.

Dorota Cabańska

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego od 24 czerwca 2022 r. W...

Łukasz Konikiewicz

Position: EuroCert

Współwłaściciel oraz prezes zarządu Centrum Certyfikacji EuroCert. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Inżynier z wykształcenia, wizjoner i logik z zamiłowania. Zawodowo skoncentrowany na transformacji cyfrowej firm oraz automatyzacji procesów zarządzania przedsiębiorstwami.  W wolnych chwilach realizuje się w projektach DIY, pasjonat Texas Holdem i zdrowej adrenaliny. Tata Lili i Alka.

Łukasz Konikiewicz

EuroCert

Współwłaściciel oraz prezes zarządu Centrum Certyfikacji EuroCert. Absolwent Wojskowej Akademii...

Jarosław Ulczok

Position: Thales

Pre-Sales Consultant, CEE, Cloud Protection & Licensing, Thales Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Informatyka. Pracował w firmach Clico i Gemalto, obecnie pracuje w firmie Thales. Jest konsultantem bezpieczeństwa oraz certyfikowanym trenerem z wiodących na rynku rozwiązań ochrony zawartości kryptografii. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT i cyberbezpieczeństwie wykorzystuje do doradzania klientom w doborze rozwiązań ochrony danych (DP), silnego uwierzytelniania (IAM) i kryptografii. W firmie Thales jest odpowiedzialny za merytoryczne wsparcie sprzedaży i konsulting techniczny klientów w regionie Europy środkowo-wschodniej. Prywatnie pasjonat Kosmosu i ogrodu.

Jarosław Ulczok

Thales

Pre-Sales Consultant, CEE, Cloud Protection & Licensing, Thales Jest absolwentem...

Piotr Krawiec

Position: Instytut Łączności

Kierownik Zakładu Technologii i Aplikacji Internetu w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym. Od 2020 roku ewaluator oraz Kierownik Techniczny w Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych IŁ-PIB, akredytowanego do przeprowadzania ewaluacji zgodnie z normami referencyjnymi Common Criteria (normy serii PN-EN ISO/IEC 15408) oraz Common Evaluation Methodology (norma PN-EN ISO/IEC 18045), jak również testowania modułów kryptograficznych zgodnie z normą referencyjną EN ISO/IEC 19790. Adiunkt w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Piotr Krawiec

Instytut Łączności

Kierownik Zakładu Technologii i Aplikacji Internetu w Instytucie Łączności –...

Katarzyna Zajkowska

Position: Centralny Ośrodek Informatyki

Kierowniczka projektu e-Doręczenia. Od 10 lat realizuje usługi cyfrowe dla sektora publicznego. W Centralnym Ośrodku Informatyki pracowała m.in. przy takich projektach jak Historia Pojazdu, czy Bezpieczny Autobus. Jako pierwszy redaktor główny serwisu OBYWATEL.GOV.PL tłumaczyła opisy usług publicznych ze skomplikowanego, urzędniczego języka na prosty i przyjazny dla użytkowników. Dla Narodowego Archiwum Cyfrowego zaprojektowała i wdrożyła serwis szukajwarchiwach.gov.pl.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i User Experience Design na SWPS w Warszawie.

 

Katarzyna Zajkowska

Centralny Ośrodek Informatyki

Kierowniczka projektu e-Doręczenia. Od 10 lat realizuje usługi cyfrowe dla...

Anna Durmaj

Position: Centralny Ośrodek Informatyki

Kierownik zespołu, kierownik projektu e-Doręczenia, Centralny Ośrodek Informatyki.

Od kilkunastu lat związana z branżą IT. Na co dzień koordynuje realizację projektów informatycznych dużej i średniej skali dla sektora publicznego. Ze strony biznesowej i technicznej koordynowała powstanie jednej z najbardziej popularnych usług w administracji publicznej – Twój e-PIT. Poprzednio zajmowała się prowadzeniem projektów dla sektora podatków, w tym m.in. e-Urzędu Skarbowego, pierwszych deklaracji podatkowych i wielu innych. Od września 2021 r. pracuje w Centralnym Ośrodku Informatyki jako główny kierownik projektu e-Doręczenia.

 

Anna Durmaj

Centralny Ośrodek Informatyki

Kierownik zespołu, kierownik projektu e-Doręczenia, Centralny Ośrodek Informatyki. Od kilkunastu...

Dominika Rzęsa

Position: Obserwatorium.biz

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Obserwatorium.biz zajmuje się przygotowaniem procesów badawczych oraz ich realizacją, analizą i budowaniem procesów biznesowych, analizą usług zaufania oraz zgromadzonych danych. Posiada doświadczenie w testowaniu serwisów internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne (m.in. badania użyteczności serwisów transakcyjnych banków (Złoty Bankier) oraz aplikacji mInstytucja), prowadzeniu wywiadów FGI oraz IDI. Uczestniczyła w licznych opracowaniach analitycznych bazujących na danych jakościowych i ilościowych związanych m.in. z usługami zaufania, identyfikacją elektroniczną.

Dominika Rzęsa

Obserwatorium.biz

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu....

Marcin Głąb

Ekspert w Zespole Rozwoju Rejestrów Państwowych, Centralny Ośrodek Informatyki. Od 2018 r. zajmuje się problematyką udostępniania danych z rejestrów prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego. Od 2021 r. uczestniczy w przygotowywaniu i realizacji e-usług dla obywateli.  Aktualnie pracuje przy projekcie dotyczącym zastrzeżenia numeru PESEL.

Marcin Głąb

Ekspert w Zespole Rozwoju Rejestrów Państwowych, Centralny Ośrodek Informatyki. Od...

Ałła Stoliarowa-Myć

Position: Asseco Data Systems

Ałła Stoliarowa-Myć

Asseco Data Systems

Patronat Honorowy

Partnerzy / Sponsorzy