CommonSign_logo_2023

Tożsamość cyfrowej dekady

14 listopada 2023

NASK Warszawa / Kolska 12

NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Autenti, Obserwatorium.biz, Trusted Information Consulting oraz Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, już jedenastej konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju. Wskutek przyspieszenia transformacji cyfrowej wymuszonej w ostatnich latach m.in. przez pandemię koronawirusa, znaleźliśmy się w stanie w miarę sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce. Z danych GUS wynika, że w 2022 roku z usług e-administracji skorzystało przez Internet 55,4% populacji osób w wieku 16-74 lata (wzrost o 7.9% w stosunku do roku poprzedniego). Natomiast z ponad 9 mln osób mających zainstalowaną aplikację mObywatel korzystało z niej tylko ok. 4,3 mln osób. Z pewnością nie jest to stan zadowalający, a zatem można go konsekwentnie i w zgodzie z nowymi potrzebami i narzędziami oraz nowymi regulacjami prawnymi skutecznie doskonalić! Celem konferencji CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. To zadanie pozostaje aktualne i jako takie stanowi uzasadnienie dla organizacji naszej konferencji. Dlatego poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania w różnorodnych branżowych zastosowaniach oraz w zmieniającej się rzeczywistości świata realnego i cyfrowego.

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców.  Postęp digitalizacji w życiu naszych społeczeństw i krajów zmienia codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę wcześniej nie obserwowaną. Nadal niezbędne jest pogłębione analizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazywanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach tak w świecie realnym jak i w tzw. metawersum. Jednocześnie nowym wyzwaniem dla społeczności naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej, czy nawet całego świata, stał się problem zapobieżenia groźnym dla ludzkości zmianom klimatycznym. Remedium, określane w Europie dążeniem do osiągnięcia w 2050 roku Zielonego Ładu, nie dokona się bez zastosowania w tym celu niskoemisyjnych technologii iCT oraz kolejnych usprawnień w obszarze-identyfikacji i usług zaufania wykorzystujących nowe coraz mniej emisyjne rozwiązania technologiczne.  Nieodmiennie zagadnieniem priorytetowym pozostają, a nawet nabierają coraz większego znaczenia, kwestie bezpieczeństwa i wiarygodności stosowanych narzędzi. Obszar cyberbezpieczeństwa to nowe obowiązki dostawców usług zaufania czy innych podmiotów wskazanych w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz regulacje z rozporządzenia DORA i dyrektywy NIS2. Interesujące jest przejście z podejścia centralnego (obywatel-państwo) do zagadnień tożsamości i identyfikacji w aspekcie technologii przełomowych (AI, 5G, IoT etc). W kontekście wyżej wymienionych wyzwań rośnie zapotrzebowanie na rzetelną edukację, promocję dobrych praktyk i korzyści w obszarze cyberbezpieczeństwa usług zaufania.

Upowszechnianie właściwych narzędzi i stosowanie podpisu elektronicznego w Polsce nadal jest przedmiotem zainteresowania oraz działania wielu firm i instytucji. Postulat coraz większej synergii e-administracji i e-biznesu pozostaje nadal aktualny. Od 2011r. do popularyzacji tych wszystkich zagadnień przyczyniała się organizowana przez i dla specjalistów konferencja CommonSign. W kolejnych latach przed nami stoją nowe zadania związane chociażby z procedowaną aktualizacją Rozporządzenia eIDAS, wprowadzaniem Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości, czy zastosowaniem technologii blockchain. Realizując te zadania nie można zapomnieć o ochronie prywatności oraz szeroko pojętym cyberbezpieczeństwie osób, firm, państw.

W programie konferencji CommonSign 2023 planujemy prezentacje i dyskusje dotyczące tak bieżących i ważnych tematów  jak m.in.:

 • Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w Polsce
 • zdalne i mobilne potwierdzanie tożsamości
 • powszechne stosowanie e-dowodu osobistego
 • europejski portfel cyfrowej tożsamości
 • aplikacja mObywatel w odsłonie 2.0
 • rozwój usług elektronicznych w administracji i biznesie
 • prawo nowych technologii, dyrektywy DORA i NIS2
 • wirtualny urząd
 • e-paragon, e-faktura, płatność
 • publiczne i kwalifikowane doręczenia elektroniczne
 • blockchain w administracji
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • cyfrowy paszport pojazdu
 • chmury publiczna i prywatne
 • zeroemisyjność stosowanych technologii w kontekście usług zaufania
 • stan faktyczny bezpieczeństwa informatycznego w wybranych kluczowych obszarach życia społecznego i gospodarczego
 • certyfikacja narzędzi i sprzętu IT oraz kwalifikacji osobistych w zakresie cybersecurity
 • e-biznes i e-administracja w procesie transformacji
 • umiejętności cyfrowe, edukacja.

Zaproszeni Goście

Jan Szajda

Position: Identt

Współwłaściciel oraz CEO w Identt – spółce oferującej rozwiązania w zakresie weryfikacji dokumentów oraz tożsamości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym Deep Learning. Głównymi obszarami zainteresowania są: bezpieczeństwo informacji oraz usługi zaufania, w szczególności elektroniczne metody uwierzytelniania i autoryzacji, także z wykorzystaniem biometrii.

Jan Szajda

Identt

Współwłaściciel oraz CEO w Identt – spółce oferującej rozwiązania w...

Michał Tabor

Position: Obserwatorium.biz

Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz – firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.Kierownik badań i rozwoju Autenti – platformy do wysyłania i podpisywania dokumentów online. Członek komitetu technicznego ESI Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) – realizującego normalizację podpisu elektronicznego w Europie. Edytor standardu dla certyfikatów wspierających PSD2.

Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Związku Banków Polskich.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, posiada certyfikat CISSP.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.

Michał Tabor

Obserwatorium.biz

Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz – firmy doradczej, specjalizującej się...

Mirosław Kutyłowski

Position: Politechnika Wrocławska

Profesor  zwyczajny od 2000 roku,  zatrudniony w Katedrze Podstaw Informatyki na Wydziale Informatyki Technicznej i Telekomunikacji, członek Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów w latach 2013-2020, członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. W przeszłości stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt oraz Hochschuldozent na Uniwersytecie Paderborn. Laureat IBM Faculty Award oraz nagrody PIIT 2014 (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), członek Base 111 Project w zakresie bezpieczeństwa komputerowego oraz Hua Shan Professor na Xidian University, Xi’an, Chiny. W działalności naukowej koncentruje się w ostatnim okresie na algorytmach rozproszonych, technikach ochrony prywatności, ochronie przed  wrogą kryptografią (implementacjach systemów kryptograficznych w sposób zagrażający użytkownikom) oraz nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. W szczególności prowadzi prace na pograniczu informatyki i prawa w obszarze ICT.

Mirosław Kutyłowski

Politechnika Wrocławska

Profesor  zwyczajny od 2000 roku,  zatrudniony w Katedrze Podstaw Informatyki...

Kajetan Wojsyk

Position: ekspert

Dr inż., absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, na której pracował kolejno jako asystent, starszy asystent, a po uzyskaniu w 1983 roku na Politechnice Warszawskiej doktoratu nauk technicznych, jako adiunkt. Po kilku latach pracy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym  Artykułów Przemysłowych Powszechnego Użytku „Elektromet” i Instytucie Rozwoju Techniki Drobnej Wytwórczości Sp. z o. o. podjął pracę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. W tym czasie zainteresował się wykorzystywaniem informatyki w nauce i administracji.

Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Były wieloletni wicedyrektor i ekspert ds. jakości danych w Centrum e-Zdrowia w Warszawie. Pracował między innymi w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Samorządowej, współpracuje z Centrum Promocji Informatyki. Był doradcą Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych. Członek zarządu Naukowego Centrum Prawno – Informatycznego, członek zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Stowarzyszenia Geodeci dla RP, Stowarzyszenia Archiwizjoner, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Stowarzyszenia SilGIS, członek Rady Naukowej SIP Lex oraz Rady Forum Teleinformatyki. Autor wielu artykułów, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych, dostępu do informacji publicznej. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award). Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i jej laureat w 2005 roku. Uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Kajetan Wojsyk

ekspert

Dr inż., absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, na której...

Artur Miękina

Position: Asseco Data Systems

Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania w Asseco Data Systems SA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach paperless, eID, podpisu elektronicznego, a także usług zaufania i identyfikacji elektronicznej wynikających z rozporządzenia eIDAS. Współtworzył jedno z kwalifikowanych Centrów Certyfikacji w Polsce oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Ekspert ENISA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji / European Union Agency for Network and Information Security) i PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji).

 

Artur Miękina

Asseco Data Systems

Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania...

Katarzyna Abramowicz

Position: Radczyni prawna

Radczyni prawna. Od ponad 20 lat zajmuje się e-commerce i nowymi technologiami usprawniającymi komunikację i przesyłanie danych na odległość. Współtworzyła  takie serwisy jak Przelewy24.pl, Bilety24.pl, OdUslug.pl, SpecPrawnik.pl; Sygnanet.pl, Specfile.pl. Dwa ostatnie serwisy osadzone są w kryptografii i ochronie dokumentów oraz informacji online. Pomaga firmom ustrzec się przed wyciekiem danych, propagując szyfrowanie jako najbardziej skuteczną metodę ochrony treści poufnych. Jej firma jako jedna z pierwszych firm w Polsce wykorzystuje standardy kryptografii do szyfrowania webowego. Jest prelegentką wielu konferencji LegalTech i Cybersecurity, laureatką 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowaną do nagrody European Women of Legal Tech 2020 oraz wykładowczynią SWPS na studiach podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”.

 

Katarzyna Abramowicz

Radczyni prawna

Radczyni prawna. Od ponad 20 lat zajmuje się e-commerce i nowymi...

Piotr Rutkowski

Position: NASK

Doradza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach polityki rozwoju dlt/blockchain oraz technologii przełomowych.

W NASK Państwowy Instytut Badawczy jest zatrudniony w Dziale Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa. Doradza w sprawach nowych technologii, zajmuje się rozwojem usług węzła europejskiej sieci blockchain EBSI i rozwojem tożsamości cyfrowej.

W KPRM (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) organizował grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, która w aktualnej formie działa od stycznia 2019 (współpraca z sektorem prywatnym, relacje międzyinstytucjonalne). W ramach grupy roboczej działa zespół ds. sektora finansów i rynków kapitałowych, który podjął szereg tematów obszaru instrumentów finansowych i instrumentów płatniczych, problematyki identyfikacji, a także kilka zespołów sektorowych. Przygotował pakiet projektów wsparcia dla rozwoju blockchain w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Uczestniczy w Policy Group w Europejskim Porozumieniu Blockchain (EBP), W ramach EBP powstaje sieć obsługująca szereg transgranicznych przypadków użycia blockchain inicjowanych przez Komisję Europejską.

W kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki.

Jest współtwórcą fundacji Instytut Mikromakro, zabiegającej o społeczną akceptacją nowych technologii i centrum kompetencji w sprawach rozwoju rynku dronów. Fundacja jest od lat organizatorem Droniady – konkursu dla zespołów studenckich.

Od roku 1989 prowadzi własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w telekomunikacji, strategii rynków regulowanych i nowych trendów technologicznych, bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, współpracy sektora prywatnego i publicznego. Współtworzył system regulacyjny dla sektora telekomunikacji w Polsce. Pracował dla firm telekomunikacyjnych, Sejmu, administracji łączności.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studia fotografii i informacji obrazowej. Ukończył kurs podstaw i zastosowań kryptografii w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH). W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Piotr Rutkowski

NASK

Doradza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach polityki rozwoju...

Grzegorz Wójcik

Position: Autenti

Pomysłodawca i CEO projektu Autenti. Jest ekspertem w  obszarze internetu ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych oraz e-commerce. Był jednym z założycieli portalu Interia.pl. Pracował też w Radiu RMF FM, TVN SA i w Grupie Onet. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej PBI inicjował powstanie standardu pomiaru użytkowników w internecie. Był CEO Grupy Allegro, pełnił funkcje doradcze i relacji korporacyjnych dla Grupy Naspers (Allegro). Jest inicjatorem i współtwórcą Izby Gospodarki Elektronicznej oraz członkiem Rady e-Izby.

Grzegorz Wójcik

Autenti

Pomysłodawca i CEO projektu Autenti. Jest ekspertem w  obszarze internetu...

Robert Poznański

Position: Asseco Data Systems

W 2008 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki ze specjalizacją kryptologia, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również szkolenia z metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz AgilePM, a także jest audytorem ISO/IEC 27001. Karierę zawodową rozpoczął w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, Centralnym Ośrodku Informatyki oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. We wrześniu 2021 r. rozpoczął pracę na stanowisku analityka w Asseco Data Systems w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania.

Od początku kariery zawodowej związany jest przede wszystkim z obszarami usług zaufania w szczególności podpisów elektronicznych, systemów PKI i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemów identyfikacji elektronicznej. Odpowiadał za realizację wielu projektów np. budowę i wdrożenie węzła eIDAS w Polsce oraz wsparcie w nadzorze polskiego schematu identyfikacji elektronicznej. Był przedstawicielem Ministerstwa Cyfryzacji w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej związanych z obszarem rozporządzenia eIDAS, w szczególności usług eID: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group, Cooperation Network oraz European Blockchain Systems Infrastructure. W Asseco Data Systems kontynuuje prace w zakresie systemów identyfikacji elektronicznej oraz wdrażania rozwiązań kryptografii post kwantowej w obszarze usług zaufania.

 

In 2008 he graduated from Military University of Technology in faculty Cybernetics with specialization in cryptology, with Master’s Degree. He also completed trainings in project management methods PRINCE2 and AgilePM and is ISO/IEC 27001 auditor. He began his professional career in KIR (National Clearing House), then he worked at the IMM (Institute of Mathematical Machines), COI (Center for Informatics Technology) and NASK (Research and Academic Computer Network). Since September 2021 has been working at Asseco Data Systems in Security and Trust Services Division. Since beginning of his career he has been involved in areas of trust services, especially digital signatures, PKI and IT security and electronic identification. He was leading projects to build and deploy polish eIDAS Node and support in supervising polish eID scheme. He was also representative of the Ministry of Digital Affairs in the European Commission work groups related to the area of the eIDAS regulation: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group, Cooperation Network, European Blockchain Systems Infrastructure. In Asseco Data Systems he continues work on electronic identification systems and on implementing post quantum cryptography in trust services.

 

Robert Poznański

Asseco Data Systems

W 2008 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki...

Magdalena Orczykowska

Position: GUS Szczecin

Kierownik Ośrodka Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań z dziedziny biotechnologii, nanotechnologii, społeczeństwa informacyjnego, działalności badawczej i rozwojowej oraz innowacji.  Uczestniczy w koordynacji projektów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Magdalena Orczykowska

GUS Szczecin

Kierownik Ośrodka Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w...

Jarek Sygitowicz

Position: Authologic

Współzałożyciel Authologic. Wcześniej współzałożyciel fintechu ZenCard, zakupionego w 2017 roku przez PKO BP. Specjalizuje się w łączeniu technologii z designem oraz tworzeniu nowych produktów i wprowadzaniu ich na międzynarodowy rynek.

Jarek Sygitowicz

Authologic

Współzałożyciel Authologic. Wcześniej współzałożyciel fintechu ZenCard, zakupionego w 2017 roku...

Tomasz Mielnicki

Position: Entersekt

Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, absolwent Politechniki Poznańskiej. W branży cyberbezpieczeństwa od ponad 15 lat, zajmuje się rozwiązaniami z zakresu identyfikacji i uwierzytelnienia, zarządzenia dostępem, IAM, PKI, podpisu elektronicznego, usług zaufania i eIDAS. Obecnie związany z firmą Entersekt, dostawcą innowacyjnych rozwiązań uwierzytelnienia klienta i płatności on-line, odpowiedzialny za doradztwo techniczne na obszarze Europy. W przeszłości aktywny członek FTB i przewodniczący Zespołu ds. Identyfikacji i Uwierzytelnienia, a także ekspert PKN, CEN, Eurosmart i ENISA. Posiada certyfikaty m.in. CISSP, ITIL, PRINCE2, AgilePM.

Tomasz Mielnicki

Entersekt

Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji oraz informatyki, absolwent Politechniki Poznańskiej....

Ewa Janczar

Position: Szpital Bródnowski

Dr nauk technicznych – absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Od ponad 20 lat związana z Samorządem Województwa Mazowieckiego, przez ostatnie wiele lat jako Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, od marca 2022r Członek Zarządu ds. cyfryzacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.

Członek zespołu ds. Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wice Prezydent The Council of European Municpailties and Regions (CEMR), członkini Zarządu Związku Powiatów Polskich, Radna m.st. Warszawy.

Od wielu lat zajmuje się transformacją cyfrową w takich obszarach jak administracja publiczna, geodezja, planowanie przestrzenne, kultura, zdrowie, edukacja.  Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów z obszaru IT.  Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenia i rozwój systemów informatycznych oraz opracowanie, wdrożenie, ewaluację strategii i polityki transformacji cyfrowej. Zajmuje się mentoringiem zmian cyfrowych, zarządzała trudnymi i zagrożonymi projektami. Posiada doświadczenie w mediacjach i negocjacjach.

Prelegent konferencji naukowych i branżowych, publikuje w wydawnictwach naukowych,  współpracuje z Politechniką Warszawską jako wykładowca.

W roku 2019 została wpisana na Listę 100 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC), która wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych w danym roku. Współtwórczyni platformy WrotaMazowsza.pl oraz towarzyszących jej systemów back-office, które zostały nagrodzone przez Komisję Europejską w konkursie „Sharing & Reuse Awards 2019” w kategorii „Udostępniane usługi informatyczne mające największy wpływ na obywateli lub firmy”.

Ewa Janczar

Szpital Bródnowski

Dr nauk technicznych – absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej...

Dariusz Szostek

Position: Uniwersytet Opolski

Radca prawny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dariusz Szostek

Uniwersytet Opolski

Radca prawny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji...

Krzysztof Wojdyło

Position: Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii.Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli startupów. Jest koordynatorem KPI Blockchain Lab działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Krzysztof Wojdyło

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę prawa...

Jacek Pikul

Position: Billon Digital Services

CTO/ Lead Architect w obszarze prywatności i zarządzania dokumentami w firmie Billon, członek zarządu Billon Digital Services. Współtwórca rozwiązania Billon dla trwałego nośnika informacji.W Billonie od 2013 roku, prawie od początku istnienia firmy, budował zespół IT, zarządzał projektami i rozwiązaniami, współtworzył produkty Billon. Obecnie głównie skupiony na rozwiązaniach i ofercie Billon w obszarze zarządzania dokumentami i tożsamością na blockchain, w tym usługach zaufania. Wcześniej przez 10 lat pracował w firmie HP, gdzie miał okazję pełnić role konsultanta procesów IT, architekta rozwiązań ITSM w regionie EMEA oraz architekta rozwiązań zarządzania aplikacjami.

Jacek Pikul

Billon Digital Services

CTO/ Lead Architect w obszarze prywatności i zarządzania dokumentami w...

Bogumiła Cebelińska-Woźniak

Position: Billon Digital Services

Dyrektor Produktu TDM –  w Billonie odpowiada za tworzenie i rozwój produktu do zarządzania danymi i dokumentami w technologii blockchain. Członek zarządu Billon Digital Services. Doświadczony menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju biznesu oraz procesów operacyjnych w sektorach finansowym, retail oraz e-commerce zarówno na poziomie startupów, jak i rozwiniętych organizacji.

Bogumiła Cebelińska-Woźniak

Billon Digital Services

Dyrektor Produktu TDM –  w Billonie odpowiada za tworzenie i...

Tomasz Kulisiewicz

Position: Ekspert Rynku

absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). W latach 1975-1981 informatyk w ośrodku komputerowym drogownictwa w Warszawie. W latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, a w latach 1992-2008 był kolejno m.in. zastępcą redaktora naczelnego „PCKuriera”, redaktorem naczelnym czasopism „Teleinfo”, „Prawo i ekonomia w telekomunikacji”, „elektroniczna Administracja”. Od roku 2001 r. konsultant i analityk rynku teleinformatycznego. Kierował panelami badawczymi w programach Foresight Polska 2020, Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, w latach 2010-2020 członek władz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel i ekspert Stowarzyszenia Komputer w Firmie (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012). Obecnie sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka przy PTI.

Tomasz Kulisiewicz

Ekspert Rynku

absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie...

Miłosz Brakoniecki

Position: Obserwatorium.biz

Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne.  W latach 2012-2014 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.  W latach 2016-2019 członek Rady Nadzorczej Diners Club Polska.  Od roku 2016 kierownik zespołu zadaniowego ds. cyfrowej tożsamości (eID) w Programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej Inplus Sp. z o.o. (właściciela marek Cenatorium oraz Urban.One). Współzałożyciel serwisu Compay.pl. Współzałożyciel największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl.

Miłosz Brakoniecki

Obserwatorium.biz

Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor nauk humanistycznych UAM w...

Robert Podpłoński

Position: KIR

Mecenas, ekspert w zakresie prawa nowych technologii: usługi zaufania, uwierzytelnienie i identyfikacja, dane osobowe, usługi płatnicze, blockchain, projekty informatyczne. Autor publikacji na ten temat, w tym obszernego opracowania „Podpis elektroniczny. Komentarz”. Prelegent podczas wielu konferencji i szkoleń. Opracował m.in. koncepcję prawną usług KIR: HUB PSD 2, KIRPay, mojeID, Szafir, mSzafir, Trwały nośnik, a także przyłączenia systemu mojeID do węzła krajowego oraz obsługi bankowego profilu zaufanego.

Robert Podpłoński

KIR

Mecenas, ekspert w zakresie prawa nowych technologii: usługi zaufania, uwierzytelnienie...

Patronat Honorowy

Partnerzy / Sponsorzy