Logo_bez_white

Identyfikacja i uwierzytelnienie
– nowe wyzwania i możliwości

8 listopada 2022

0Days0Hours0Minutes0Seconds

NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Autenti,  Obserwatorium.biz,   Trusted Information Consulting oraz Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, już jedenastej  konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju.  Wskutek przyspieszenia transformacji cyfrowej wymuszonej w minionych dwóch latach przez pandemię koronawirusa, znaleźliśmy się w stanie w miarę sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce. Z danych GUS wynika, że w 2020 roku z usług e-administracji skorzystało 53,4% mieszkańców dużych miast, 42,3% z miast mniejszych i jedynie 33,7% mieszkańców wsi.  Z pewnością nie jest to stan zadowalający, a zatem można go konsekwentnie i w zgodzie z nowymi potrzebami i narzędziami skutecznie doskonalić!

Celem konferencji CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. To zadanie pozostaje aktualne i jako takie stanowi uzasadnienie dla organizacji naszej konferencji. Dlatego poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania w różnorodnych branżowych zastosowaniach.

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców.  Trwająca pandemia koronawirusa przyspieszyła, ale też nadal wymusza postęp w procesie digitalizacji w życiu naszych społeczeństw i krajów, zmienia codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę wcześniej nie obserwowaną. Nadal niezbędne jest pogłębione analizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazywanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach. Jednocześnie nowym wyzwaniem dla społeczności naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej, czy nawet całego świata, stał się problem zapobieżenia groźnym dla ludzkości zmianom klimatycznym. Remedium, określane w Europie dążeniem do osiągnięcia w 2050 roku Zielonego Ładu,  nie dokona się bez zastosowania w tym celu niskoemisyjnych technologii iCT  oraz kolejnych usprawnień w obszarze-identyfikacji i usług zaufania wykorzystujących nowe coraz mniej emisyjne rozwiązania technologiczne.

Upowszechnianie właściwych narzędzi i stosowanie podpisu elektronicznego w Polsce nadal jest przedmiotem zainteresowania oraz działania wielu firm i instytucji. Postulat coraz większej synergii e-administracji i e-biznesu pozostaje nadal aktualny. Od 2011r.  do popularyzacji tych wszystkich zagadnień przyczyniała się organizowana przez i dla specjalistów konferencja CommonSign. W kolejnych latach przed nami stoją nowe zadania związane chociażby z procedowaną aktualizacją Rozporządzenia eIDAS, wprowadzaniem Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości, czy zastosowaniem technologii blockchain. Realizując te zadania nie można zapomnieć o ochronie prywatności oraz  szeroko pojętym cyberbezpieczeństwie osób, firm, państw.

Prelegenci 10 Common SIGN 2021

Jan Szajda

Position: Identt

Współwłaściciel oraz CEO w Identt – spółce oferującej rozwiązania w zakresie weryfikacji dokumentów oraz tożsamości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym Deep Learning. Głównymi obszarami zainteresowania są: bezpieczeństwo informacji oraz usługi zaufania, w szczególności elektroniczne metody uwierzytelniania i autoryzacji, także z wykorzystaniem biometrii.

Jan Szajda

Identt

Współwłaściciel oraz CEO w Identt – spółce oferującej rozwiązania w...

Michał Tabor

Position: Obserwatorium.biz

Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz – firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.Kierownik badań i rozwoju Autenti – platformy do wysyłania i podpisywania dokumentów online. Członek komitetu technicznego ESI Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) – realizującego normalizację podpisu elektronicznego w Europie. Edytor standardu dla certyfikatów wspierających PSD2.

Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Związku Banków Polskich.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, posiada certyfikat CISSP.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.

Michał Tabor

Obserwatorium.biz

Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz – firmy doradczej, specjalizującej się...

Tadeusz Reczyński

Position: FCR

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych – 1979) oraz jej wieloletni pracownik naukowy. Absolwent Poznańskiej Szkoły Menedżerów (MBA – 1992). Od 1995 roku zaangażowany w problematykę praktycznego wykorzystywania kart inteligentnych w powszechnym obrocie gospodarczym (programy lojalnościowe), komunikacji publicznej, bankowości, kryptografii. Jako dyrektor ds. strategii i rozwoju w Mera – Błonie prowadził prace zakończone wdrożeniem parkomatu w warszawskiej strefie płatnego parkowania oraz systemu zarządzania stacją metra zintegrowanego z systemem biletowym w warszawskim metrze (początkowo dwie stacje MW). Współzałożyciel oraz prezes zarządu EFT Consultans Polska sp. z o.o. – firmy tworzącej aplikacje z obszaru electronic found transfer dla bankowości. W szczególności zajmował się bezpieczeństwem transakcji elektronicznych. Uczestniczył w międzynarodowym, projekcie SUPHICE realizowanym w ramach unijnego programu badawczego: PASR (Preparatory Action for Security Research). Od 2006 roku, po połączeniu się EFT Consultants z działającą globalnie firmą Clear2Pay (C2P), pracował jako dyrektor generalny C2P Polska. Współzałożyciel oraz prezes zarządu FCR sp. z o.o., tworzącej innowacyjne rozwiązania wysokopoziomowego bezpieczeństwa informacji.

Tadeusz Reczyński

FCR

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych – 1979)...

Wojciech Cellary

Position: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, pracownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce społeczeństwa informacyjnego, edukacji dla potrzeb elektronicznej gospodarki, elektronicznej administracji i szkolnictwa. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą we Francji i Włoszech. Ponadto był profesorem wizytującym w Macao S.A.R. Chiny i w Portugalii. Jest autorem 10 książek i ponad 180 artykułów naukowych. Konsultant wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspert Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem blisko 60 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 350 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi, krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie ministerstwa oraz Komisję Europejską. Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych.

W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2012-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Od 2002-2020 roku był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.. Na jego wykłady uczęszcza około 500 studentów rocznie.

Wojciech Cellary

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, pracownikiem Katedry...

Mirosław Kutyłowski

Position: Politechnika Wrocławska

Profesor  zwyczajny od 2000 roku,  zatrudniony w Katedrze Podstaw Informatyki na Wydziale Informatyki Technicznej i Telekomunikacji, członek Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów w latach 2013-2020, członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. W przeszłości stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt oraz Hochschuldozent na Uniwersytecie Paderborn. Laureat IBM Faculty Award oraz nagrody PIIT 2014 (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), członek Base 111 Project w zakresie bezpieczeństwa komputerowego oraz Hua Shan Professor na Xidian University, Xi’an, Chiny. W działalności naukowej koncentruje się w ostatnim okresie na algorytmach rozproszonych, technikach ochrony prywatności, ochronie przed  wrogą kryptografią (implementacjach systemów kryptograficznych w sposób zagrażający użytkownikom) oraz nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. W szczególności prowadzi prace na pograniczu informatyki i prawa w obszarze ICT.

Mirosław Kutyłowski

Politechnika Wrocławska

Profesor  zwyczajny od 2000 roku,  zatrudniony w Katedrze Podstaw Informatyki...

Kajetan Wojsyk

Position: ekspert

Dr inż., absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, na której pracował kolejno jako asystent, starszy asystent, a po uzyskaniu w 1983 roku na Politechnice Warszawskiej doktoratu nauk technicznych, jako adiunkt. Po kilku latach pracy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym  Artykułów Przemysłowych Powszechnego Użytku „Elektromet” i Instytucie Rozwoju Techniki Drobnej Wytwórczości Sp. z o. o. podjął pracę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. W tym czasie zainteresował się wykorzystywaniem informatyki w nauce i administracji.

Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Były wieloletni wicedyrektor i ekspert ds. jakości danych w Centrum e-Zdrowia w Warszawie. Pracował między innymi w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Samorządowej, współpracuje z Centrum Promocji Informatyki. Był doradcą Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych. Członek zarządu Naukowego Centrum Prawno – Informatycznego, członek zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Stowarzyszenia Geodeci dla RP, Stowarzyszenia Archiwizjoner, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Stowarzyszenia SilGIS, członek Rady Naukowej SIP Lex oraz Rady Forum Teleinformatyki. Autor wielu artykułów, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych, dostępu do informacji publicznej. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award). Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i jej laureat w 2005 roku. Uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Kajetan Wojsyk

ekspert

Dr inż., absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, na której...

Jerzy Judycki

Position: eDO App

Product owner „eDO App” – mobilnej aplikacji cyfrowej tożsamości. Wraz z Zespołem sprawia, że najnowsze zdobycze kryptografii trafiają pod strzechy, a firmy i ich klienci zyskują ochronę przed oszustwami. Od ponad 10 lat tworzy nowoczesne rozwiązania informatyczne. Pracował w branży ubezpieczeniowej w Link4 i Generali. Prywatnie fan strategii, podróżnik i pilot bezzałogowych statków powietrznych.

Jerzy Judycki

eDO App

Product owner „eDO App” – mobilnej aplikacji cyfrowej tożsamości. Wraz...

Artur Miękina

Position: Asseco Data Systems

Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania w Asseco Data Systems SA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach paperless, eID, podpisu elektronicznego, a także usług zaufania i identyfikacji elektronicznej wynikających z rozporządzenia eIDAS. Współtworzył jedno z kwalifikowanych Centrów Certyfikacji w Polsce oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Ekspert ENISA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji / European Union Agency for Network and Information Security) i PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji).

 

Artur Miękina

Asseco Data Systems

Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania...

Andrzej Ruciński

Position: Asseco Data Systems

Od 2016r.  w Asseco Data Systems SA doradca prezesa w zakresie technologii i zastosowań związanych e-identyfikacją i podpisem elektronicznym i usługami zaufania. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Nauczyciel akademicki w latach 1974‑1990 i kierownik pracowni mikroprocesorowe w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej w Zakładzie Automatyki i Techniki Systemów, a później w Katedrze Informatyki. W okresie 1987-1993 współtwórca mikroprocesorowych systemów automatyki morskiej oraz systemów płatniczych wykorzystujących kartę elektroniczną.

W latach 1993-2016 w Unizeto dyrektor techniczny i wiceprezes zarządu odpowiedzialny za rozwój produktów i prowadzenie innowacyjnych projektów, w szczególności w zakresie podpisu elektronicznego oraz usług związanych z elektronicznym obiegiem prawnym. Od roku 1994 związany z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) jako przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Teleinformatyki (PIIT) w obszarze identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego

Andrzej Ruciński

Asseco Data Systems

Od 2016r.  w Asseco Data Systems SA doradca prezesa w...

Katarzyna Abramowicz

Position: Radczyni prawna

Radczyni prawna. Od ponad 20 lat zajmuje się e-commerce i nowymi technologiami usprawniającymi komunikację i przesyłanie danych na odległość. Współtworzyła  takie serwisy jak Przelewy24.pl, Bilety24.pl, OdUslug.pl, SpecPrawnik.pl; Sygnanet.pl, Specfile.pl. Dwa ostatnie serwisy osadzone są w kryptografii i ochronie dokumentów oraz informacji online. Pomaga firmom ustrzec się przed wyciekiem danych, propagując szyfrowanie jako najbardziej skuteczną metodę ochrony treści poufnych. Jej firma jako jedna z pierwszych firm w Polsce wykorzystuje standardy kryptografii do szyfrowania webowego. Jest prelegentką wielu konferencji LegalTech i Cybersecurity, laureatką 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowaną do nagrody European Women of Legal Tech 2020 oraz wykładowczynią SWPS na studiach podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”.

 

Katarzyna Abramowicz

Radczyni prawna

Radczyni prawna. Od ponad 20 lat zajmuje się e-commerce i nowymi...

Dalius Kubylis

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Manager, analityk biznesowo-systemowy oraz programista z ponad 15 letnim doświadczeniem w sektorze publicznym oraz prywatnym. Od 4 lat prowadzi program rozwoju publicznego portfela cyfrowego mObywatel.

Dalius Kubylis

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Manager, analityk biznesowo-systemowy oraz...

Piotr Rutkowski

Position: NASK

Doradza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach polityki rozwoju dlt/blockchain oraz technologii przełomowych.

W NASK Państwowy Instytut Badawczy jest zatrudniony w Dziale Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa. Doradza w sprawach nowych technologii, zajmuje się rozwojem usług węzła europejskiej sieci blockchain EBSI i rozwojem tożsamości cyfrowej.

W KPRM (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) organizował grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, która w aktualnej formie działa od stycznia 2019 (współpraca z sektorem prywatnym, relacje międzyinstytucjonalne). W ramach grupy roboczej działa zespół ds. sektora finansów i rynków kapitałowych, który podjął szereg tematów obszaru instrumentów finansowych i instrumentów płatniczych, problematyki identyfikacji, a także kilka zespołów sektorowych. Przygotował pakiet projektów wsparcia dla rozwoju blockchain w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Uczestniczy w Policy Group w Europejskim Porozumieniu Blockchain (EBP), W ramach EBP powstaje sieć obsługująca szereg transgranicznych przypadków użycia blockchain inicjowanych przez Komisję Europejską.

W kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki.

Jest współtwórcą fundacji Instytut Mikromakro, zabiegającej o społeczną akceptacją nowych technologii i centrum kompetencji w sprawach rozwoju rynku dronów. Fundacja jest od lat organizatorem Droniady – konkursu dla zespołów studenckich.

Od roku 1989 prowadzi własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w telekomunikacji, strategii rynków regulowanych i nowych trendów technologicznych, bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, współpracy sektora prywatnego i publicznego. Współtworzył system regulacyjny dla sektora telekomunikacji w Polsce. Pracował dla firm telekomunikacyjnych, Sejmu, administracji łączności.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studia fotografii i informacji obrazowej. Ukończył kurs podstaw i zastosowań kryptografii w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH). W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Piotr Rutkowski

NASK

Doradza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach polityki rozwoju...

Anna Worwa

Position: ARIADNEXT

Dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie ARIADNEXT. Temat nowych technologii i bezpieczeństwa w sieci towarzyszy jej właściwie od początku zawodowej kariery. Doświadczenie zdobywała pracując w takich firmach jak IDEMIA, Feedzai czy IBM, obserwując trendy i rozwój procesu cyfrowej transformacji. Wierzy, że rozwiązania do identyfikacji tożsamości cyfrowej zmieniają sieć w lepsze miejsce i są absolutnym must-have dla wielu firm na rynku, szczególnie w dobie pandemii. Prywatnie pasjonatka sportów na świeżym powietrzu i dobrego odżywiania.

Anna Worwa

ARIADNEXT

Dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie ARIADNEXT. Temat nowych...

Szymon Mamrot

Position: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Zastępca kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Od wielu lat zaangażowany w realizację projektów związanych z rozwojem cyfrowych usług publicznych w Polsce w tym serwisu biznes.gov.pl. Jako ekspert bierze udział w realizacji projektów europejskich związanych z rozwojem jednolitego rynku cyfrowego w UE. Zainteresowania badawcza: e-administracja, e-prawo, wdrażanie transgranicznych usług cyfrowych.

Szymon Mamrot

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Zastępca kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki w Sieć Badawcza Łukasiewicz –...

Grzegorz Wójcik

Position: Autenti

Pomysłodawca i CEO projektu Autenti. Jest ekspertem w  obszarze internetu ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych oraz e-commerce. Był jednym z założycieli portalu Interia.pl. Pracował też w Radiu RMF FM, TVN SA i w Grupie Onet. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej PBI inicjował powstanie standardu pomiaru użytkowników w internecie. Był CEO Grupy Allegro, pełnił funkcje doradcze i relacji korporacyjnych dla Grupy Naspers (Allegro). Jest inicjatorem i współtwórcą Izby Gospodarki Elektronicznej oraz członkiem Rady e-Izby.

Grzegorz Wójcik

Autenti

Pomysłodawca i CEO projektu Autenti. Jest ekspertem w  obszarze internetu...

Marek Ujejski

Position: Ekspert

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski) oraz zagranicznych (m.in. Northwest University, USA). Jest ekspertem  w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analizy ryzyka operacyjnego. Przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych działów IT w sektorze bankowym i publicznym.

Jako przedstawiciel Polski brał udział w wielu projektach europejskich w obszarze systemów informatycznych oraz grupach roboczych Komisji Europejskiej, ostatnio w eIDAS Working Group. Pracując w NFZ pełnił  też rolę eksperta w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia.

Zdobył wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji wielkich systemów informatycznych w sektorze bankowym i sektorze publicznym. Nadzorował wdrożenia systemów centralnych m.in. w ING BSK, Raiffeisen Bank Polska oraz BGŻ. Jest współautorem systemu weryfikacji uprawnień pacjentów eWUŚ oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Posiada międzynarodowy certyfikat CISM stowarzyszenia ISACA. Przygotował wiele publikacji dotyczących rozporządzenia RODO, które ukazały się w kwartalniku „Informacja w Administracji Publicznej” oraz w dwumiesięczniku Ogólnopolski Przegląd Medyczny”

Od wielu lat wykłada na studium podyplomowym Politechniki Warszawskiej w obszarze oceny efektywności inwestycji informatycznych. Jest zapraszany jako speaker na renomowane konferencje zagraniczne i krajowe.

W 2016 r. został odznaczony Oznaką Honorową Związku Banków Polskich za szczególny wkład w rozwój i bezpieczne funkcjonowanie polskiej bankowości. W 2018 r. otrzymał Statuetkę Polskiego Towarzystwa Informatycznego z okazji 70-lecia polskiej informatyki za całokształt działań.

 

Marek Ujejski

Ekspert

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na...

Hannes Krause

Position: Cybernetica AS

Hannes Krause is the Head of Sales and Partnerships for Digital Identity Technologies in Cybernetica. Prior to that role he worked as the head of strategic communication in Estonian Government Office overseeing the single point of information project, a key pillar in informing the public during the Covid-19 crisis. Prior to that role, Mr Krause has been heading the strategic analysis in the Estonian Information System Authority (RIA) and worked as a diplomat in EU and NATO.

Hannes Krause

Cybernetica AS

Hannes Krause is the Head of Sales and Partnerships for...

Georg Nikolajevski

Position: SK ID Solutions

Business Development Executive at SK ID Solutions ( Estonia)

Georg Nikolajevski

SK ID Solutions

Business Development Executive at SK ID Solutions ( Estonia)

Patronat Honorowy