12 XII 2018

Organizatorzy:

PRNEWS PRNEWSTI

Patronaty honorowe:

TI TI TI TI PRNEWS

Partnerzy:

TI TI TI

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

VIII Konferencja CommonSign

12 grudnia 2018 r.

Hotel Novotel Warszawa-Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

 

Karta wstępu normalna                                 600 PLN (+23% VAT)

 

Ulgi:

20% dla członków PIIT oraz Izby Gospodarki Elektronicznej
50% dla administracji centralnej i samorządowej oraz uczelni i jednostek naukowych
100% dla Posłów i Senatorów RP

Zgłaszam:

udział w Konferencji CommonSign  2018:

Liczba osób w dniu 12 grudnia 2018 r.

Dane firmy
Nazwa firmy:

Tel:

Fax:

E-mail:

Adres:

NIP:

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

E-mail:

Procedura płatności:
Faktura VAT (Upoważniamy Organizatora do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu)Przelew bankowy (Nr konta w PLN: 65 1020 1169 0000 8602 0012 3844)

Miejsce na ewentualne uwagi lub komentarze (w tym wpisanie imion i nazwisk zgłaszanych osób-uczestników konferencji, podanie innego adresu niż rejestrowy firmy w celu wysłania tam faktury itd. itp.):

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z „Warunkami udziału” w Konferencji CommonSign i je akceptuję.

Oświadczam, iż znane są mi Warunki udziału w konferencjach z cyklu  „CommonSign”.