Rada naukowo-programowa

Rada Naukowo-Programowa Konferencji CommonSign i Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego działa w składzie:

  1. dr hab. Marian Srebrny – Przewodniczący
  2. Michał Tabor – Sekretarz
  3. Sebastian Christow
  4. dr inż. Marek Hołyński
  5. dr Marcin Kraska