archiwum 2015

 

25-26 X 2017

Organizatorzy:

PRNEWS PRNEWS

Patronaty honorowe:

TI TI TI PRNEWS

Partnerzy:

TI TI TI TI
 • AGENDA KONFERENCJI

  V Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2015 Electronic Signature Interoperability Summit

   

  Termin: 21-22 października 2015r.

  Lokalizacja: Warszawa, Instytut Maszyn Matematycznych, ul. L.Krzywickiego 34

   

   

   

  Dzień pierwszy: 21 października 2015 r.

  09.30 – 10.00: rejestracja uczestników , kawa o poranku


   

  10.00 – 10.30 otwarcie Konferencji: Arkadiusz Bąk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Marek Hołyński – Dyrektor, Instytut Maszyn Matematycznych, Wiesław Paluszyński – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

  Prezentacje i komunikaty:

  10.30 – 11.00 – „…………………” – Arkadiusz Bąk, Ministerstwo Gospodarki


   

  10.30 – 11.00 – „Elektroniczna identyfikacja – jak to zrobić w Polsce” – Daniel Wachnik, Instytut Maszyn Matematycznych


   

  11.20 – 11.50 – „Testowanie rozwiązań e-podpisu” – Karol Szacki, Laboratorium Podpisu Elektronicznego Instytutu Maszyn Matematycznych


   

  11.50– 12.20: przerwa kawowa


   

  Prezentacje i komunikaty:

  12.20 – 12.50 - „Elektroniczna tożsamość w polskim wydaniu” – Wiesław Paluszyński,  Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


   

  12.50 – 13.10 – „Rozwój komunikacji elektronicznej i usług zaufania w społeczeństwie cyfrowym – od konwencji UNCITRAL z 2005 do rozporządzenia eIDAS z 2014” – dr Magdalena Marucha-Jaworska


   

  13.10– 13.40 – „ Kwadrans na temat eIDAS” – Kazimierz Schmidt, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


   

  13.40 – 14.05 -„Strategiczne błędy projektów sektora publicznego, czyli czy naprawdę nie będzie KUZ-a?” – Marek Ujejski 


   

  14.05 – 14.45: lunch


   

  14.45 – 15.10– „eDelivery in France and eSENS program” - Anna Drieux, French Ministry of Economics, Industry and Digital Affairs


   

  15.10 – 15.25– „PassBy[ME] Next Generation Authentication for the Cloud – Increase both Security and Customer Experience ” – Tamas Paulik, Microsec


   

  15.25 – 15.55 – „The main purpose for the eIDAS is supporting  business” – Michał Tabor, Trusted Information Consulting


   

  15.55 – 16.30 dyskusja panelowa na temat „Aktualny stan wdrażania Rozporządzenia eIDAS – pierwsze efekty, sukcesy i porażki”, z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez  Sławomira Cieślińskiego


   

   

  16.30 – zakończenie pierwszego dnia konferencji


   

   

   

  Dzień drugi: 22 października 2015r.

   

  09.30 – 10.00: rejestracja uczestników, kawa o poranku


   

  Prezentacje i komunikaty:

  10.00 – 10.25 – „E-Commerce a usługi identyfikacji elektronicznej” – Grzegorz Wójcik, Izba Gospodarki Elektronicznej


   

  10.25 – 10.50 – „Elektroniczna weryfikacja tożsamości klientów – Paweł Siciński, Identt


   

  10.50 – 11.15 – „eIDAS: od Rozporządzenia do technicznej implementacji” – Tomasz Mielnicki, Polski Komitet Normalizacyjny


   

  11.15 – 11.40 – „Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna” – dr Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


   

  11.40 – 12.05 -Wydzielony profil zaufany – bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej” – Jerzy Goraziński, Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


   

   

  12.05 – 12.40: przerwa kawowa


  12.40 – 13.05 – -„Zarządzanie PKI w organizacji – WebTrust + eIDAS” – Miłosz Godzik, Ernst & Young


   

  13.05 – 13.40 – AML & KYC w świecie cyfrowych walut – Bitcoin i innych” – Jakub Fijołek, Paweł Kuskowski


   

  13.40 – 14.05 – „Kradzież tożsamości jako główne  zagrożenie dla elektronicznego biznesu” – Michał Olczak, Obserwatorium.biz

   

  14.05 – 14.30 – „Jak pogodzić masowość z indywidualnym charakterem komunikacji w e-Commerce?” – Pablo Dominguez, vintom.com

   

  14.30 – 15.20: lunch

   

  15.20 – 16.00 – dyskusja końcowa dot. problemu nowoczesnej e-identyfikacji w Polsce z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez Sławomira Cieślińskiego


   

  16.00 – Podsumowanie, zamknięcie Konferencji CommonSign 2015 – Marek Hołyński, Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych

   

   

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

   

   

 • V Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2015

  Electronic Signature Interoperability Summit

  21-22 października 2015 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Krzywickiego 34, Warszawa
  commonsign.eu           esig.imm.org.pl

   

  Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, piątej już, imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu.

  Impreza organizowana jest przy współpracy i pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

  Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji oraz usług zaufania a także przedstawicieli administracji.

  Wiodącymi blokami tematycznymi tegorocznej konferencji będą:

  • wdrażane od minionego roku Rozporządzenie eIDAS, ze szczególnym naciskiem na kwestie istotne dla konsumentów i usługodawców;
  • e-identyfikacja – projekty istotne dla praktyki życia gospodarczego i społecznego w Polsce
  • interoperacyjność jako kluczowy problem w sytuacji istnienia wielu stosowanych narzędzi i wprowadzania na rynek kolejnych.

   

  Tradycyjnie już zapraszamy firmy i osoby z prezentacjami startupów dotyczących problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania. Wszystkich zainteresowanych krótką prezentacją swojego pomysłu prosimy o pilny kontakt z organizatorem konferencji.

  Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w teście do zgłaszania swoich aplikacji. Najlepsze z nich będą nagradzane znakiem CommonSign 2015 SEAL a uzyskane wyniki nagłaśniane w celu ich popularyzowania. Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez, kontynuujemy formułę przeprowadzania testów polegającą na dostępie do nich w trybie ciągłym.

  Więcej informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych i promocyjnych znajduje się na stronie: commonsign.eu oraz esig.imm.org.pl.

  Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.

  Biuro organizacyjne Medien Service

  e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | kama.milewska@apig.pl

  GSM: +48 502 111 153, +48 507 199 793;
  Tel/fax: +48 22 750 91 17; +48 22 717 37 95 ;

 •  

  Anna Drieux

  drieuxAnna has been working for two years for the French ministry of Economics, Industry and Digital Affairs, and as such, was involved in the debates about the European regulation on electronic identification and trust services (eIDAS). She previously worked both for the private sector (in a Young Innovative Company providing software and data basis solutions designed for industry’s compliance with EU Regulations) and for the public sector in France and abroad (Polish ministry of Foreign Affairs, French General Secretariat for National Defense, French Prime Minister’s Service for Legal and Administrative Documentation, Europai Tanulmanyok Központ at Szeged Law Faculty). She holds a Master’s degree from the French Institute of Political Sciences (Sciences Po Paris) where she followed the Graduate Program for International Affairs specialized in Security & Defense Issues, and the Undergraduate Program specialized in Eastern European Affairs.

   

  Jerzy Goraziński

  gorazinskiDyrektor Centrum Projektów Informatycznych MAiC  od 1 czerwca 2015 r. Z  wykształcenia mgr. inż mechanik, wiedzę w zakresie zarządzania informatyką zdobywał m.in. w ramach stypendium Fulbrighta w USA, a także na Politechnice w Wiedniu.

  Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu IT w administracji państwowej m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych Komitetu Badań Naukowych oraz w spółkach Skarbu Państwa m.in.: na stanowisku Dyrektora Programu w Telekomunikacji Kolejowej i Dyrektora IT w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

  Był jednym ze współautorów Programu Informatyzacji Nauki Polskiej w Komitecie Badań Naukowych, a także zarządzał realizacją tego projektu, w wyniku którego w Polsce powstały m.in. centra superkomputerowe i miejskie sieci komputerowe (MAN). Od lat zainteresowania zawodowe skupia wokół zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych i rozwiązań „chmur IT” – zarówno obliczeniowych,  jak usługowych. Pracując w obszarze biznesu odpowiadał m.in. za przygotowanie, budowę i eksploatację systemów przetwarzających informacje wrażliwe w PWPW S.A., a także uczestniczył w budowaniu i realizacji strategii informatycznych firm telekomunikacyjnych –  NASK, TPI, TK, TP S.A. Na potrzeby TP S.A. od podstaw tworzył koncepcję oraz założenia architektury Centrum Certyfikacji Klucza Publicznego  i zarządzał realizacją tego projektu, który jako pierwszy w Polsce spełniał międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i uzyskał w tym zakresie akredytację ABW. Centrum w niezmienionej strukturze funkcjonuje do dziś obsługując wszystkich pracowników Orange Polska. Przed objęciem funkcji Dyrektora CPI, odpowiadał za przygotowanie koncepcji i realizację projektu e-RPL w zakresie cyfryzacji rządowego procesu legislacyjnego w Rządowym Centrum Legislacji. Ponadto prowadził wykłady z zakresu zarządzania projektami w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

   

  Michał Olczak
  prezWspółzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz oraz Nextapps.pl. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju bezpiecznych aplikacji, architekt bezpieczeństwa oraz organizator OWASP Poznań. Członek Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu systemów bankowości internetowej i mobilnej w banku BZ WBK oraz bezpiecznych płatności kartowych 3D-Secure. Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka.

   

  Wiesław  Paluszyński

  Paluszyński-Wieslaw_2014Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej. Od 2003r. prezes zarządu firmy Trusted Information Consulting Sp. z o.o.

  W latach 1980-1990 był dziennikarzem w prasie technicznej. Od 1990 roku do 1997 pracował na różnych stanowiskach w administracji państwowej, związanych z tworzeniem nowych systemów informatycznych. W latach 1997-2000 był członkiem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W 2000 roku związał się z firmą TP Internet, gdzie do lutego 2003 roku kierował Pionem Technologii i Bezpieczeństwa, w ramach, którego zostało stworzone Centrum Certyfikacji podpisu elektronicznego SIGNET.

  W latach 1999-2001 był członkiem Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej. Od maja 2002 roku, doradzał prezesowi ARMiR w procesie budowy części informatycznej systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa – IACS.

  Od lutego 2003 roku do sierpnia 2003 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce, laureat nagrody PIIT w 2010r. i Nagrody XX-lecia PIIT. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski.

   

  Tamas Paulik

  Paulik Tamas_photoChief Security Architekt, Microsec Ltd.

  Tamas has been working together with Microsec Ltd. since 2011 in developing high security profile projects for e-Governments, banks and other industrial partners. His knowledge is behind many of Microsec’s products including the Hungarian electronic company register, National Certificate Authority, electronic signature creation and e-delivery software building complex business logic around authentication, encryption and electronic delivery. As a PKI expert and security architect, he is instrumental in shaping technology to serve both business and government requirements without compromising security.

  Tamas is an MSc specialized on the security of information and telecommunication systems. During his education he focused privacy and systems security and his interest in the Public Key Infrastructure brought him to Microsec. Since then he worked on the development of many projects as a lead developer and security as well as system architect participating either in the product development or in the shaping of the internal infrastructure of the solutions. He is mainly focusing on „ergonomic security” creating security solutions which are ergonomic for everyday use, yet really secure allowing our partners to protect every aspect of their online presence.

  Tamas is the lead security architect of the Award winning PassBy[ME] authentication solution which received the prize of the “Best IT Security Innovation of the Year 2013.”
  Kazimierz Schmidt

  schmittZajmuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności dokumentu elektronicznego i systemami elektronicznego zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji). Członek i aktywny uczestnik zespołów roboczych, w tym międzyresortowych, przygotowujących zasady postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej. Merytorycznie zaangażowany w prace związane z przygotowywaniem aktów prawnych odnoszących się do doręczania dokumentów elektronicznych i postępowania z nimi w sposób zapewniający wiarygodność gromadzonej dokumentacji. Autor artykułów związanych tematycznie z zarządzaniem dokumentacją w postaci elektronicznej oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW.

   

   

  Paweł Siciński

  sicinskiDoświadczony menadżer w zakresie IT i komunikacji. Doświadczenie komunikacyjne obejmuje wszelkie aktywności związane z dziennikarstwem czy public relations, a także zarządzanie projektami i zespołami ludzkimi jak również umiejętności prowadzenia rozmów handlowych. To wszystko wywodzi się z przekonania, że warto rozmawiać.
  Wieloletnie doświadczenie dziennikarskie wynika z tego, że lubię i potrafię tak słuchać jak rozmawiać. Potrafię argumentować i przekonywać.
  Kilkuletnia praca w samorządzie sprawia, że mam świetną znajomość specyfiki funkcjonowania administracji publicznej na różnych poziomach samorządu.

   

  Karol Szacki

  Szacki Karol_foto_kolorUkończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej, specjalność – mikroelektronika. Od 2010 r., programista – Kierownik Laboratorium Podpisu Elektronicznego w Instytucie Maszyn Matematycznych.
  Doświadczenia:
  •    Praca programistyczna przy rozwoju terminali biometrycznych
  •    Testy czytników linii papilarnych dla krajowych biur paszportowych
  •    Koncepcja i rozwój Laboratorium Podpisu Elektronicznego w Instytucie Maszyn     Matematycznych w Warszawie
  •    Audyty w centrach certyfikacji świadczących usługi podpisu kwalifikowanego
  •    Przygotowanie i przeprowadzenie testów interoperacyjności aplikacji do obsługi     podpisu elektronicznego w ramach wydarzenia „CommonSign”
  •    Prace programistyczne (Java) związane z testowaniem plików podpisanych     elektronicznie

  Udział w projektach:
  •    Oprogramowanie do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym; Karol Szacki – kierownik projektu
  •    Prace badawcze i programistyczne dotyczące rozwoju i dostosowania do potrzeb krajowych unijnej aplikacji do podpisu elektronicznego (DSS); Karol Szacki –  kierownik projektu
  •    Serwis internetowy weryfikujący podpis elektroniczny na zgodność z normą ETSI TS 119 134-5; Karol Szacki – kierownik projektu

  Publikacje:
  •    Rozbicki L., Szacki K.: Wzór naczyń krwionośnych dłoni jako osobiste dane     identyfikujące, Problemy Biometrii, Monografia pod red. A.W. Mitasa, IMM, Warszawa     2009, ISBN 978-83-927542-3-7
  •    Poznański R., Szacki K.: Bezpieczne uwierzytelnianie biometryczne na przykładzie     rozwiązania AXSionics Internet Passport. Elektronika nr 10/2010, ISSN 0033-2089
  •    Poznański R., Szacki K., Stroiński Ł.: Podsumowanie Narodowego Testu     Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, Elektronika nr 6/2012, ISSN 0033-2089
  •    Szacki K., Poznański R., Wachnik D., Stroiński Ł.: Podsumowanie Testu     Interoperacyjności podpisu CommonSign 2012, Elektronika nr 2/2013, ISSN 0033-    2089
  •    Poznański R., Szacki K., Wachnik D., Stroiński Ł.: Przegląd formatów podpisu     elektronicznego, Elektronika nr 1/2014, ISSN 0033-2089
  •    Poznański R., Stroiński Ł., Szacki K., Wachnik D.: Podpis Elektroniczny – zasady     działania, interoperacyjność, środowisko prawne, Monografia pod red. Wojciecha     Nowakowskiego, IMM, Warszawa 2012, ISBN 978-83-927542-8-2

   

  Michał Tabor

  Tabor Michał_2_2014Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego.  Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Dyrektor operacyjny Trusted Information Consulting, firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, podpisu elektronicznego oraz Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).

   

  Marek Ujejski

  Konferencja CEEC 2009Do czerwca 2015r. Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia. . Odpowiadał za planowanie inwestycji IT, prowadzenie projektów i infrastrukturę informatyczną.

  Jest jednym z głównych autorów dokumentu „Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych NFZ w latach 2007-2010”. Współautor „Koncepcji Rejestru Usług Medycznych RUM II”.

  Przedstawiciel Polski w strukturach roboczych UE opracowujących projekt standardu elektronicznej  Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pracował  nad przygotowaniem projektu wykorzystującego kartę kryptoprocesorową dla uwierzytelniania transakcji medycznych.

  Posiada długoletnie doświadczenie zdobyte w trakcie 12 lat pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze bankowym przy największych projektach informatycznych w kraju.

  Nadzorował wdrożenie pierwszej w Polsce karty VISA Electron w ING BSK, prowadził unikalny projekt outsourcingu systemów informatycznych Centrum Kart i Czeków Pekao S.A. Zasiadał w radach nadzorczych spółek działających na  rzecz sektora bankowego. Uprzednio pracował w przemyśle , gdzie m.in. kierował największym wówczas w kraju centrum informatycznym, jakim był na początku lat 90 -tych COIG.

  Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Pełnił przez dwie kadencje funkcje Członka Zarządu ISACA Warsaw Chapter, posiada certyfikat CISM tej organizacji. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu standardów dotyczących obszaru IT  i prowadzenia projektów , występuje na konferencjach poświęconych tej tematyce (COBIT, ITIL, metody oceny opłacalności inwestycji w IT). Znawca  ryzyka operacyjnego, szczególnie w kontekście wymagań BASEL II. Wykładowca na studium podyplomowym Politechniki Warszawskiej w zakresie metod oceny efektywności inwestycji w informatyce. Autor licznych publikacji w prasie fachowej, ostatnio koncentrujący się na tematyce IT Governance.

   

  Daniel Wachnik

  Wachnik daniel_2013Z wykształcenia  mgr. inż. informatyk. Pracował jako administrator systemów PKI w TP Internet Sp. z o.o., następnie w TP S.A. Po przejściu do Trusted Information Consulting sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, w tym związanych z PKI i przemysłem kartowym. Brał również udział w projektach naukowo-badawczych związanych z przemysłem kartowym. Równolegle  od 2010r.  był pracownikiem Laboratorium Podpisu Elektronicznego w Instytucie Maszyn Matematycznych. Reprezentował  Instytut w pracach ETSI dotyczących podpisu elektronicznego. Jest członkiem zespołu doradców ds. Profilu Zaufanego powołanego przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

   

  Kajetan Wojsyk

  Wojsyk Kajetan_2013Zastępca Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

  Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Doktorat nauk technicznych uzyskał w 1983 r. w Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki w Politechnice Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2009-2010 pracował w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, a od sierpnia 2010 r. zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

  Od 1974 r. interesuje się informatyką, jej zastosowaniami w nauce i technice, a przede wszystkim w administracji. Zajmuje się kształtowaniem „świadomości informatycznej” ludzi zmuszonych do korzystania ze współczesnych środków przekazu informacji. Szczególnie jest mu bliska idea społeczeństwa informacyjnego, której w całości podporządkowuje aktywność zawodową. Prowadzi szeroką i intensywną działalność szkoleniową oraz publikacyjną w ramach różnego rodzaju szkoleń, seminariów i konferencji.

  W latach 1994-2011  pracował w Urzędzie Miasta Częstochowy, gdzie zajmował się problemami informatyzacji. Kierowany przez niego zespół konsekwentnie i skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej nowe rozwiązania informatyczne, stanowiące wzory godne naśladowania. Urząd Miasta Częstochowy zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej w roku 2005 (konkurs tygodnika Teleinfo), był trzykrotnie nominowany do nagrody Lider Informatyki w konkursie tygodnika Computerworld (nagrodę tę uzyskał w roku 2007), również w 2007 roku uzyskał Złotą @ oraz nagrodę EuroCrest Award.

  Kajetan Wojsyk był trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i został laureatem tej nagrody w roku 2005. Dwukrotnie nominowany był też do nagrody InfoStar. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Elektroniczna Administracja, Rady Programowej Forum Teleinformatyki. Członek Komitetu Sterującego projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej woj. śląskiego). Członek rady naukowej Systemu Informacji Prawnej Lex. Za zasługi dla samorządu terytorialnego oraz działalność na rzecz budowania systemów informatycznych odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Autor licznych publikacji dotyczących różnych aspektów informatyzacji administracji publicznej, w szczególności skutków działania prawa informatycznego. Współautor 2 wydań komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, autor e-podręcznika dot. e-usług.

   

   

  Grzegorz Wójcik 

  Wójcik Grzegorz_2014Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska. Założyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej. Prezes zarządu Autenti.com.

  Jako Dyrektor Generalny Allegro Group zarządzał serwisami grupy w Polsce i kilkunastu krajach środkowo-wschodniej Europy. Wcześniej przez 15 lat  zarządzał mediami cyfrowymi, m.in. w sieci radiowej RMF, portalu Interia.pl oraz w Grupie ITI (telewizji TVN i portalu Onet). Jako szef Rady Nadzorczej PBI, organizacji branżowej skupiającej największych internetowych konkurentów, inicjował standardy badań Internetu w Polsce.

   

 • Dzień 1

  00_eIDAS Regulations_DG Connect

  01_Elektroniczna identyfikacja – jak to zrobić w Polsce_D.Wachnik_IMM

  02_Testowanie rozwiązań e-podpisu_K.Szacki_IMM

  03_ Elektroniczna tożsamość w polskim wydaniu_W.Paluszynski_PIIT

  04_Rozwój komunikacji elektronicznej i usług zaufania_M.Marucha-Jaworski

  05_Kwadrans na temat eIDAS_K.Schmidt_MAiC

  07_ eDelivery in FR and eSENS_A.Drieux_DGE

  08_PassByME Next Generation Authentication_T.Paulik_Microsec

  09_The main puropse for the eIDAS is supporting business_M.Tabor_TICons

   

  Dzień 2

  01_e-Commerce-a usługi e-identyfikacji_G.Wójcik_eIzba

  02_Wspomaganie weryfikacji tożsamości_P.Sicinski_Identt

  03_eIDAS-od Rozporządzenia do implementacji_T.Mielnicki_PKN

  04_Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna_K.Wojsyk_CSIOZ

  05_Wydzielony profil zaufany_J.Gorazinski_ CPI MAiC

  06_PKI_w_Organizacji_WebTrust_eIDAS_M.Godzik_Ernst&Young

  07_What is Bitcoin_J.Fijołek

  08_Kradzież tożsamości-zagrożenie dla biznesu _M.Olczak_Obserwatorium.biz.

  09_Jak pogodzić masowość z komunikacją w e-Commerce- P.Dominguez_renderAPI