IX Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2019

Temat wiodący: E-administracja i e-biznes w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Electronic Signature Interoperability Summit

29 października 2019r. NASK- Państwowy Instytut Badawczy,  Warszawa, ul. Kolska 12
commonsign.eu

NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Autenti,  Obserwatorium.biz,   Trusted Information Consulting oraz Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, już dziewiątej konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju w warunkach coraz większych potrzeb w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce. 

Celem konferencji CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i użytkowników produktów ze sfery usług zaufania, e-identyfikacji oraz cybersecurity,  a także przedstawicieli krajowej administracji centralnej i samorządowej.

  W programie tegorocznej konferencji CommonSign planujemy prezentacje i dyskusje dotyczące tak aktualnych i ważnych tematów  jak m.in.:

 • wdrożenie e-dowodu osobistego w Polsce, aplikacja mTożsamość i podobne  
 • nowe usługi polskiej e-administracji
 • e-biznes i e-administracja na rzecz ochrony środowiska w Polsce 
 • e-rezydent: sztandarowy hit Estonii
 • e-paragon
 • e-faktura
 • e-płatności
 • elektroniczny list polecony
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • blockchain w administracji
 • wyzwanie sieci 5G LTE
 • wyzwanie Przemysłu 4.0
 • chmura publiczna
 • Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – nowe obowiązki dla administracji publicznej
 • stan faktyczny bezpieczeństwa informatycznego w wybranych kluczowych obszarach życia społecznego i gospodarczego w Polsce (np. energetyka, usługi komunalne, e-administracja,  e-zdrowie, e-bankowość)  
 • certyfikacja narzędzi i sprzętu IT w Polsce w zakresie cybersecurity
 • umiejętności cyfrowe, edukacja.

Poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swojego pomysłu i swoich dokonań prosimy o pilny kontakt.

Biuro organizacyjne
Medien Service
Sławomir Cieśliński
e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl
GSM: +48 502 111 153;