Prelegenci

 • Miłosz Brakoniecki

  Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne. W latach 2012-2014 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Od 2016 roku członek Rady Nadzorczej Diners Club Polska oraz kierownik zespołu zadaniowego ds. cyfrowej tożsamości (eID) w Programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej Inplus Sp. z o.o. (właściciela marek Cenatorium oraz Urban.One). Współzałożyciel serwisu Compay.pl. Współzałożyciel największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl.

 • Sławomir Cieśliński

  Historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski),  ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce,  a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.

  Założona przez niego w 1993r. firma consultingowa Medien Service od prawie 20 lat organizuje corocznie  kilka specjalistycznych konferencji z zakresu nowoczesnych technologii płatniczych, e-identyfikacji, e-administracji, e-zdrowia.

  Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej  funkcje Wiceprzewodniczącego Komitetu Technologii Elektronicznych i Cyfrowej Harmonizacji w FinTech oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu SMART) , Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin,  Izby Gospodarczej Blockchain i Nowoczesnych Technologii, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki Medycznej a także  członkiem Prezydium Koalicji Na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

  e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl |  medserv@interia.pl   GSM: +48502111153

 • Krzysztof Izdebski

  Członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo. Prawnik specjalizujący się w polskich i zagranicznych aspektach dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zajmuje się zagadnieniem otwierania danych publicznych i tworzenia technologii z myślą o potrzebach obywateli.

 • Paweł Potakowski

  Z wykształcenia prawnik, z praktyki zawodowej marketingowiec. Ekspert ds. dostępności. Zmienia świat na lepsze pracując dla Migam, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich startupów, który dostarcza na rynek usługę video-tłumacza polskiego języka migowego dla firm, banków i urzędów z jednej strony, a dla 450 tysięcy Głuchych z drugiej.  Jako dyrektor z MIGAM pokazuje, że Głusi to nie tylko konsumenci, ale także jako Prezes Pracy Bez Barier uświadamia firmy o tym, że niesłyszący to ich potencjalni pracownicy. Zrzuca bariery, jakie wokół zatrudnienia Głuchych budują słyszący. 

  Paweł jest także mentorem startupów oraz brokerem wiedzy i innowacji, był uczestnikiem prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – TOP 500 Innovators, w ramach, którego odbył 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy prowadzony przez najlepszy publiczny uniwersytet na świecie, czyli Uniwersytet Kalifornijski Berkeley.

  Krótki opis firm, które reprezentuję:

  Migam dostarcza na rynek usługę video-tłumacza polskiego języka migowego dla firm, banków i urzędów z jednej strony, a dla 450 tysięcy Głuchych z drugiej.  

  Praca Bez Barier uświadamia firmy o tym, że niesłyszący to ich potencjalni pracownicy. Zrzuca bariery, jakie wokół zatrudnienia Głuchych budują sami słyszący. 

 • Robert Poznański

  W 2008 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki ze specjalizacją kryptologia, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Karierę zawodową rozpoczął w Krajowej Izbie Rozliczeniowej w Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego, następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych oraz Centralnym Ośrodku Informatyki. Od września 2016 zatrudniony w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym. Od początku kariery zawodowej związany jest przede wszystkim z obszarami usług zaufania i podpisu elektronicznego, systemów PKI, a także zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemów identyfikacji elektronicznej. Ukończył również szkolenia z metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz Agile. Jest także audytorem ISO 27001 oraz ISO 22301. Zajmuje stanowisko analityka w Dziale Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa NASK PIB, odpowiada między innymi za projekt budowy i wdrożenia węzła eIDAS w Polsce oraz. Jest również przedstawicielem Ministerstwa Cyfryzacji w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej związanych z obszarem rozporządzenia eIDAS i usług identyfikacji elektronicznej: eIDAS Technical Subgroup oraz Cooperation Network.

 • Andrzej Ruciński

  Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy).

  Do 2016r. Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych Unizeto Technologies S.A.

  Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań (“mirror committee” CEN TC 224 i ISO/IEC JTC1 SC17) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

  Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współtwórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.

  W Asseco Data Systems pełni funkcję Doradcy Prezesa ds. Usług Zaufania.

 • Michał Tabor

  Partner Obserwatorium.biz – firmy doradczej, specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.Kierownik badań i rozwoju Autenti – platformy do wysyłania i podpisywania dokumentów online. Członek komitetu technicznego ESI Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) – realizującego normalizację podpisu elektronicznego w Europie. Edytor standardu dla certyfikatów wspierających PSD2.

  Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Związku Banków Polskich.

  Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, posiada certyfikat CISSP.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.

 • Grzegorz Wójcik

  Grzegorz to pomysłodawca i CEO projektu Autenti. Jest ekspertem w  obszarze internetu ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych oraz e-commerce. Był jednym z założycieli portalu Interia.pl. Pracował też w Radiu RMF FM, TVN SA i w Grupie Onet. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej PBI inicjował powstanie standardu pomiaru użytkowników w internecie.Był CEO Grupy Allegro,  pełnił funkcje doradcze i relacji korporacyjnych dla Grupy Naspers (Allegro). Jest inicjatorem i współtwórcą Izby Gospodarki Elektronicznej oraz członkiem Rady Izby.

 • Paweł Żebrowski

  Lider Zespołu ds. EDI i dokumentów elektronicznych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania, z którym jest związany od 2009 roku. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i wdrożeniowych dotyczących elektronicznej administracji, w których uczestniczył z ramienia uczelni wyższej, administracji centralnej oraz sektora IT. W pracy zawodowej zajmuje się głównie tematami z obszaru optymalizacji procesów logistycznych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w logistyce, elektronizacją wymiany danych w łańcuchach dostaw oraz elektronizacją administracji publicznej. Ekspert z zakresu wymiany dokumentów elektronicznych i e-fakturowania w zamówieniach publicznych. Obecnie odpowiada za działania związane z wdrażaniem platformy elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych.