Prelegenci

Miłosz Brakoniecki

Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne. W latach 2012-2014 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Od 2016 roku członek Rady Nadzorczej Diners Club Polska oraz kierownik zespołu zadaniowego ds. cyfrowej tożsamości (eID) w Programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2017 Członek Rady Nadzorczej Inplus Sp. z o.o. (właściciela marek Cenatorium oraz Urban.One). Współzałożyciel serwisu Compay.pl. Współzałożyciel największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl.

Artur Miękina

Absolwent Uczelni Łazarskiego. Ekspert ENISA oraz PIIT. Od 14 lat związany z zagadnieniami architektury klucza publicznego (PKI) w tym podpisu elektronicznego. Obecne zainteresowania obejmują usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej wynikające z rozporządzenia eIDAS. Współtworzył kwalifikowane Centrum Certyfikacji w PWPW S.A. oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych w Polsce z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Obecnie pracuje w Asseco Data Systems S.A. jako kierownik zespołu sprzedaży relacyjnej.

Robert Poznański

W 2008 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki ze specjalizacją kryptologia, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również szkolenia z metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz AgilePM, a także jest audytorem ISO/IEC 27001. Karierę zawodową rozpoczął w Krajowej Izbie Rozliczeniowej w Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego, następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych oraz Centralnym Ośrodku Informatyki. Od września 2016 pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Od początku kariery zawodowej związany jest przede wszystkim z obszarami usług zaufania w szczególności podpisu elektronicznego, PKI i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemów identyfikacji elektronicznej. Aktualnie odpowiada za projekt budowy i wdrożenia węzła eIDAS w Polsce oraz zajmuje stanowiska analityka w departamencie cyberbezpieczeństwa. Jest również przedstawicielem Ministerstwa Cyfryzacji w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej związanych z obszarem rozporządzenia eIDAS, w szczególności usług eID: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group oraz Cooperation Network.

Robert Szczepanek

Założyciel Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm, kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej deweloperów nieruchomości komercyjnych oraz sieci handlowych. Założyciel stowarzyszenia Unia Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych, członek Polskiej Rady Centrów Handlowych oraz Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (ICSC). Partner merytoryczny portalu www.retailnet.pl, autor wielu publikacji w mediach branżowych poświęconych nieruchomościom komercyjnym.

Marcin Śpiewak

Specjalista ds. użyteczności w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Od 20 lat zajmuje się projektowanie serwisów i aplikacji internetowych oraz user experience. Od 2014 bierze udział w projektach związanych z tożsamością elektroniczną m.in. Konto Zaufane Envelo czy identyfikacja użytkowników na styku e-commerce, social media i obsługi klienta. Obecnie zajmuje się rozwojem e-usług Pojedynczego Punktu Kontaktowego – Biznes.gov.pl. Wielki fan standardów webowych, agile i ciągłego doskonalenia. Sam mówi o sobie – „wierzę w ludzkie dobro i semantyczny HTML”.

Michał Tabor

Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego.  Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Dyrektor operacyjny Trusted Information Consulting, firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, podpisu elektronicznego oraz Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).

Kajetan Wojsyk

Wachnik daniel_2013

Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych. Doradca w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Doktorat nauk technicznych uzyskał w 1983 r. w Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki w kilku uczelniach. W latach 1994-2011 pracował w Urzędzie Miasta Częstochowy, gdzie zajmował się problemami informatyzacji. W okresie późniejszym m.in. dyrektor w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA oraz w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Autor licznych publikacji dotyczących różnych aspektów informatyzacji administracji publicznej, w szczególności skutków działania prawa informatycznego. Współautor 2 wydań komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, autor e-podręcznika dot. e-usług.

Grzegorz Wójcik

Grzegorz to pomysłodawca i CEO projektu Autenti. Jest ekspertem w obszarze internetu ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych oraz e-commerce. Był jednym z założycieli portalu Interia.pl. Pracował też w Radiu RMF FM, TVN SA i w Grupie Onet. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej PBI inicjował powstanie standardu pomiaru użytkowników w internecie. Pełnił funkcje doradcze i relacji korporacyjnych dla Grupy Naspers (Allegro). Jest inicjatorem i współtwórcą Izby Gospodarki Elektronicznej oraz członkiem zarządu E-Commerce Europe.

Tomasz Zieliński

Ekspert Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”. Lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, ukończył studia podyplomowe na UMCS w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja i Zarządzanie dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia. Wiceprezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.
Od 2005 koordynuje wdrożenie programu informatyzacji przychodni należących do LZLR-P. Inicjator i koordynator systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy lekarzami a laboratoriami i pracowniami diagnostyki obrazowej.
Wiceprzewodniczący Zespołu do spraw opiniowania aktów prawnych Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.Od wielu lat jest jednym z negocjatorów Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” przy ustalaniu zasad realizacji umów, zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej, w negocjacjach z MZ i NFZ.
Współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, zrzeszającej przedsiębiorców, będących dostawcami i użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.
Powołany przez Ministra Zdrowia jako członek Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
Członek Grupy Doradczej Użytkowników w CSIOZ przy realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.
Współautor Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zastępca Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas prac legislacyjnych nad projektem w Parlamencie.
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Lekarskiej.
Od 2002 współwłaściciel dwóch przychodni medycyny rodzinnej w powiecie lubelskim. Pomysłodawca i koordynator cyklu akcji „Profilaktyka po lubelsku”.