Prelegenci

Katarzyna Abramowicz

Radca prawny z doświadczeniem uzyskanym w sektorze prywatnym oraz w agencjach rządowych. Była przedstawicielem Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli. Pierwsze kroki w biznesie internetowym stawiała w 1994 roku prowadząc wraz z ojcem Zbigniewem Abramowicz spółkę DialCom (hosting i poczta dla firm), a następnie DialCom24. Wraz z ojcem jest założycielem i pomysłodawcą znanych komercyjnych serwisów internetowych w Polsce, takich jak: przelewy24.pl – serwis płatności internetowych (2004), bilety24.pl – serwis sprzedaży biletów do kin i teatrów (2003), box24.pl– serwis ogłoszeń prasowych (2006); 3gry.pl – Lotto przez Internet (2009), specprawnik.pl – platforma łącząca prawników z klientami (2012), specfile.pl (2015), activbox.pl – nowe narzędzie do sprzedaży usług (2016). Wszystkie serwisy służą internautom do dziś.

Ewa Dobrzeniecka

Główny specjalista w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w dziedzinie badań i analiz rynku komercyjnego i sektora jednostek publicznych; manager międzynarodowych projektów finansowanych z Unii Europejskiej; zewnętrzny, niezależny ekspert Komisji Europejskiej; doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; w projekcie PeF odpowiedzialna za badania i analizę biznesową obecnego procesu odbioru faktury tradycyjnej oraz mapowanie i symulację odbioru e-faktury w podmiotach sektora zamówień publicznych.

Magdalena Marucha – Jaworska

Doktor nauk prawnych, ekspert Prawa Nowych Technologii,. Specjalizuje się w zakresie prawa prywatnego oraz elektronicznego obrotu gospodarczego w aspekcie porównawczym, z uwzględnieniem zagadnień technicznych (m.in. komunikacja elektroniczna, dokumenty elektroniczne, podpis elektroniczny, PKI, e-identyfikacja, e-uwierzytelnienie, e-umowy, e-business, biometria, Big Data).
Współautorka „Założeń wdrażania eIDAS w Polsce”. Ekspert w Grupie eIDAS prowadzącej prace nad ustawą o usługach zaufania m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji. W latach 2009-2011 ekspert Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, współautorka projektu ustawy o podpisie elektronicznym i zmianach w przepisach kodeksu cywilnego, tzw. „małej nowelizacji”, stworzonej w ramach prac Komisji Sejmowej oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ekspert strony społecznej w Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektu ustawy o podpisach elektronicznych Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Autorka licznych artykułów i książek: „Podpisy elektroniczne. Biometria. Identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym”, 2015 i „Podpis elektroniczny”, 2002 oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa cywilnego i Prawa Internetu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń, wykładów, seminariów, szkoleń. Udziela konsultacji, porad prawnych, opracowuje opinie prawne, doradza w biznesie. Od 2000 roku prowadzi badania naukowe oraz praktyczne doradztwo związane z podpisem elektronicznym i elektronicznym obrotem prawnym oraz bezpieczeństwem transakcji elektronicznych.

Stypendystka programu Tempus na Uniwersytecie Federico II w Neapolu. W 2007 roku ukończyła grant naukowy „Podpis elektroniczny na tle umów zawieranych przez Internet”. Współpracowała z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa (IDLI) w Rzymie oraz amerykańską kancelarią Hale and Dorr (WhilmerHale) w Bostonie, uczestniczyła w seminariach Harvard University oraz zajęciach na Tufts University.

Artur Miękina

Absolwent Uczelni Łazarskiego. Ekspert ENISA oraz PIIT. Od 14 lat związany z zagadnieniami architektury klucza publicznego (PKI) w tym podpisu elektronicznego. Obecne zainteresowania obejmują usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej wynikające z rozporządzenia eIDAS. Współtworzył kwalifikowane Centrum Certyfikacji w PWPW S.A. oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych w Polsce z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Obecnie pracuje w Asseco Data Systems S.A. jako kierownik zespołu sprzedaży relacyjnej.

Wiesław Paluszyński

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej. Od 2003r. prezes zarządu firmy Trusted Information Consulting Sp. z o.o.W latach 1980-1990 był dziennikarzem w prasie technicznej. Od 1990 roku do 1997 pracował na różnych stanowiskach w administracji państwowej, związanych z tworzeniem nowych systemów informatycznych. W latach 1997-2000 był członkiem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W 2000 roku związał się z firmą TP Internet, gdzie do lutego 2003 roku kierował Pionem Technologii i Bezpieczeństwa, w ramach, którego zostało stworzone Centrum Certyfikacji podpisu elektronicznego SIGNET.
W latach 1999-2001 był członkiem Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej. Od maja 2002 roku, doradzał prezesowi ARMiR w procesie budowy części informatycznej systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa – IACS. Od lutego 2003 roku do sierpnia 2003 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce, laureat nagrody PIIT w 2010r. i Nagrody XX-lecia PIIT. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski.

Andrzej Ruciński

Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy).
Do 2016r. Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych Unizeto Techno¬logies S.A.
Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 172 ds. Identy¬fikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań (“mirror com¬mittee” CEN TC 224 i ISO/IEC JTC1 SC17) Polskiego Komi¬tetu Normalizacyjnego.
Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współ¬twórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.
W Asseco Data Systems pełni funkcję Doradcy Prezesa ds. Usług Zaufania.

Arkadiusz Szczebiot

Pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw projektów informatycznych (ang. Chief Technology Officer).
Doświadczony menadżer IT, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2002-2010 kierował dynamicznym rozwojem jednej ze średniej wielkości polskich firm informatycznych, realizującej projekty IT na arenie międzynarodowej.W latach 2011-2016 pełnił wiodące role w zakresie zarządzania IT w największej firmie farmaceutycznej na świecie (Pfizer), gdzie m.in. kierował pracami Rady Architektury oraz pionu integracji i projektowania rozwiązań, a także pełnił funkcję doradczą dla zarządu firmy (ang. C-level advisory). Od roku 2013 odpowiadał za wydzielone obszary IT w ramach największego (po Facebook-u) debiutu na giełdzie nowojorskiej – firmy Zoetis.

Karol Szymański

Szacki Karol_foto_kolor

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracownik Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta. Członek zespołu projektowego Centrum Innowacji i PKO Junior.
Zastępca kierownika projektu akceleratora PKO Banku Polskiego „Let’s Fintech with PKO Bank Polski” oraz projektu „Oddziały laboratoryjne PKO Banku Polskiego”.

Katarzyna Śledziewska

Dr hab., Dyrektor Zarządzający DELab UW, Koordynator programu Digital Market, Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i prowadzi wykłady z teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Jest członkiem Readie – międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

Michał Tabor

Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego.  Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Dyrektor operacyjny Trusted Information Consulting, firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, podpisu elektronicznego oraz Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).

Lech Wilczyński

Wachnik daniel_2013

Absolwent warszawskiej PJWSTK z wyróżnieniem na kierunku inżynieria oprogramowania.
Prezes InPay S.A. operatora płatności Bitcoin, firmy, która jako pierwsza umożliwiła polskim przedsiębiorcom akceptowanie płatności w cyfrowych walutach, jak również jako pierwsza na świecie przeprowadziła udaną kampanię equity crowdfundingu za cyfrową walutę. Od 2014 wprowadza innowacyjne usługi na rynku usług płatniczych w tym możliwość zasilania dowolnych rachunków bankowych cyfrową gotówką. Wcześniej przez kilka lat rozwijał oprogramowanie B2B skupiające polskie platformy e-commerce dla amerykańskiego producenta odzieżowego. Przed założeniem własnej firmy współtworzył m.in. rozwiązanie EIS dla PZU oraz system zarządzania treścią wykorzystywany m.in. przez Heyah.

Rafał Witkowski

doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Od 2010 roku prezes zarządu IC Solutions sp. z o.o. – przedsiębiorstwa, którego misją jest tworzenie i wdrażanie zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych zmieniających świat analogowy na cyfrowy w sposób nieodczuwalny. Założyciel Fundacji Science To Business działającej przy UAM, promującej transfer wiedzy naukowej do biznesu.
IC Solutions to firma, która jest właścicielem technologii IC PEN, wykorzystującej cyfrowy długopis. Misją firmy jest Invisible Computing (IC), czyli sprawienie, aby korzystanie z komputera stało się niezauważalne. Projektując rozwiązania informatyczne zważamy, aby z najbardziej rozwiniętych technologii mógł korzystać każdy bez względu na kompetencje oraz by implementowane rozwiązania nikogo nie wykluczały. Szczególnym rozwiązaniem jest behawioralny podpis biometryczny o cechach grafologicznych, czyli elektroniczna wersja podpisu możliwa do zweryfikowania przez każdego biegłego grafologa.

Anna Zalesińska

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doktor nauk prawnych. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej). Wykładowca akademicki. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz uczestniczka wielu konferencji w zakresie prawa nowych technologii. Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie informatyzacji sądownictwa. Uczestniczka prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych. Brała udział w licznych projektach naukowo – badawczych.