Agenda

VII Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności
Podpisu Elektronicznego CommonSign 2017

Termin: 25-26 października 2017r.

Lokalizacja: Warszawa, Instytut Maszyn Matematycznych, ul. L.Krzywickiego 34

Dzień pierwszy: 25 października 2017 r.

09.30 – 10.00: rejestracja uczestników , kawa o poranku


10.00 – 10.15 otwarcie Konferencji: Marek Hołyński – Dyrektor, Instytut Maszyn Matematycznych, Wiesław Paluszyński -Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Tomasz Schweitzer – Prezes, Polski Komitet Normalizacyjny

Prezentacje i komunikaty:

10.15 – 10.40 – „Aktualne problemy unowocześniania e-administracji w Polsce” Wiesław Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


10.40 – 11.00 – „Budowa i wdrożenie węzła transgranicznego  ” – Robert Poznański, NASK


11.00 – 11.25 – „Komercjalizacja usług elektronicznej identyfikacji i zaufania” – Miłosz Brakoniecki, Obserwatorium.biz


11.25– 12.00 – przerwa kawowa


 Prezentacje i komunikaty:

12.00 – 12.30 – „Stan normalizacji usług zaufania w Europie i w Polsce” Michał Tabor


12.30– 12.45 – „Ochrona, kontrola i monitoring cyfrowych danych. Rosnąca świadomość konieczności ochrony danych i wyzwania związane z ich wyciekami” – Katarzyna Abramowicz, SpecFile.pl


12.45 – 13.25 – „Metoda biometrycznego uwierzytelniania dokumentów – Długopis cyfrowy IC Pen– dr Rafał Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, IC Solutions

13.25 – 13.50 – Długopis cyfrowy – pilotaż rozwiązania w ramach oddziałów laboratoryjnych PKO Banku Polskiego”  Karol Szymański, PKO Bank Polski


13.50 – 14.40  obiad


14.40 – 15.05 – „Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości – bieżąca sytuacja, koncepcje i dalsze projektowane zmiany” dr Anna Zalesińska, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu


15.05 – 15.25 – „Podpis elektroniczny – kiedy oświadczenie woli wyrażone w formie elektronicznej wywołuje skutki prawne?” – Stefan Cieśla, Kancelaria Prawna Cieśla&Cieśla


15.25 – 16.00 – dyskusja panelowa na temat „Przyspieszenie w e-administracji w Polsce: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez  Sławomira Cieślińskiego


16.00 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień drugi: 26 października 2017r.

09.30 – 10.00: rejestracja uczestników, kawa o poranku


 Prezentacje i komunikaty:

10.00 – 10.25 – „mDokumenty w sektorze prywatnym” – Arkadiusz Szczebiot, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. projektów informatycznych


10.25 – 10.50 – mojeID – potwierdzanie tożsamości w cyfrowym świecie” – Krzysztof Pycia, Krajowa Izba Rozliczeniowa


10.50 – 11.15 – „eIDAS a rynek transakcji elektronicznych i procesów „paperless” – Artur Miękina, Asseco Data Systems

11.15 – 11.40 – „Bezpieczeństwo cyfrowe – wartość dodana wykorzystania usług identyfikacji i podpisu elektronicznego”  Tadeusz Reczyński, FCR


11.40 – 12.05 –eIDAS – standaryzacja usług zaufania – Andrzej Ruciński,  Komitet Techniczny 172, Polski Komitet Normalizacyjny

12.05 – 12.30  przerwa kawowa


12.30 – 12.55 – „Blockchain ID – jak pogodzić prywatność z bezpieczeństwem transakcji elektronicznych” Lech Wilczyński,Inpay

12.55 – 13.20 – „Rozporządzenie RODO w praktyce e-administracji oraz biznesu w Polsce i UE” dr Magdalena Marucha-Jaworska, Ekspert Prawa Nowych Technologii


13.20 – 13.45 – „Ewolucja metod weryfikacji tożsamości– Jan Szajda, Identt


13.45 – 14.10 – „Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych – wymagania prawne i standardy” Ewa Dobrzeniecka, Instytut Logistyki i Magazynowania


14.10 – 14.30 – „Włączenie cyfrowe – usługi e-administracji dostępne dla wszystkich obywateli?” – Jakub Dębski, Integracja.org

14.30 – 14.50 –„Autoryzacja Elektronicznej Dokumentacji Medycznej podpisem cyfrowym – problemy i wyzwania” – Tomasz Judycki, Polska Izba Informatyki Medycznej

14.50 – 15.20– dyskusja końcowa dot. problemu nowoczesnej e-identyfikacji i usług zaufania w Polsce z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez Sławomira Cieślińskiego


15.20 – Podsumowanie, zamknięcie Konferencji CommonSign 2015  Marek Hołyński, Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych


 15.20 – 16.30  obiad


  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego