VII Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2017

Electronic Signature Interoperability Summit

25-26 października 2017 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
commonsign.eu           esig.imm.org.pl

Patronat Honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, siódmej już, imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji oraz usług zaufania a także przedstawicieli administracji.

 Poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby
z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swojego pomysłu prosimy o pilny kontakt z organizatorem konferencji.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w teście do zgłaszania swoich aplikacji.

Ze względu na mnogość standardów oraz możliwości różnej ich implementacji wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku dostarczając niezależne i przekrojowe informacje o stanie podpisu elektronicznego w Polsce. Mimo, póki co, niesprzyjających okoliczności rynkowych jesteśmy nadal gotowi zainteresowanym firmom stwarzać  warunki  dla obiektywnych testów ich produktów, nagradzania najlepszych z nich  i nagłaśniania uzyskanych wyników  w celu ich popularyzowania. Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez, będziemy kontynuować formułę przeprowadzania testów polegającą na dostępie do nich w trybie ciągłym.

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.

Biuro organizacyjne Medien Service

e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl| kama.milewska@apig.pl

GSM: +48 502 111 153, +48 507 199 793;
Tel/fax: +48 22 750 91 17; +48 22 717 37 95 ;