Prelegenci

Katarzyna Abramowicz

Radca prawny z doświadczeniem uzyskanym w sektorze prywatnym oraz w agencjach rządowych. Była przedstawicielem Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli. Pierwsze kroki w biznesie internetowym stawiała w 1994 roku prowadząc wraz z ojcem Zbigniewem Abramowicz spółkę DialCom (hosting i poczta dla firm), a następnie DialCom24. Wraz z ojcem jest założycielem i pomysłodawcą znanych komercyjnych serwisów internetowych w Polsce, takich jak: przelewy24.pl – serwis płatności internetowych (2004), bilety24.pl – serwis sprzedaży biletów do kin i teatrów (2003), box24.pl– serwis ogłoszeń prasowych (2006); 3gry.pl – Lotto przez Internet (2009), specprawnik.pl – platforma łącząca prawników z klientami (2012), specfile.pl (2015), activbox.pl – nowe narzędzie do sprzedaży usług (2016). Wszystkie serwisy służą internautom do dziś.

Krzysztof Biniek

Doświadczony menadżer, doradca zarządów a przede wszystkim ekspert z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego. Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach państwowych sektora publicznego (m.in. Elektrim – IT Manager;  PKP Informatyka – Prezes Zarządu) jak i w międzynarodowych koncernach branżowych (RWE Stoen, – IT Senior Manager;  Netia Telekom – IT Operations Director, Orange – Manager) oraz firmach świadczących usługi doradcze (EY – Executive Director) oraz funkcjonujących na rynku biznesowym (eCard S.A. – v-ce prezes; EOL Inwestycje – współwłaściciel).

Jest certyfikowanym trenerem praktyk ITIL, metodyki Prince2. Wykłada m.in. na studiach MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego oraz jest regularnym lektorem na Podyplomowym Studium Zarządzania Efektywnością IT na SGH oraz na warsztatach Project Management Days przy SGH.

Krzysztof  Biniek jest autorem Programu Strategic Management System SMS 5S, obejmującego zarówno strefę życia zawodowego, jak i prywatnego. Stawia na rozwój , kształcenie i  regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe – ostatnio w ramach Quantum Leap oraz Professional Speakers Academy w Londynie.

Andrzej Czyżewski

Prof.zw.dr hab.inż., ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1982 r., uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności Systemy Elektroakustyczne. W Politechnice Gdańskiej pracuje od 1982 r. W 1996 r. na mocy decyzji Senatu Politechniki Gdańskiej awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Od 1991 r. kieruje Zakładem Inżynierii Dźwięku, który w roku 1997 został przekształcony w Katedrę Inżynierii Dźwięku, zaś w 2002 r. w Katedrę Systemów Multimedialnych. W 1999 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych, zaś w 2002 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Gdańskiej.
Prof. Andrzej Czyżewski jest specjalistą z dziedziny inżynierii dźwięku i obrazu, multimediów, inteligentnych systemów decyzyjnych i psychoakustyki. W wyniku współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu rozwinął także zainteresowania naukowe w zakresie telemedycyny, inżynierii biomedycznej, audiologii i logopedii.
Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 300 publikacji, w tym ok. 40 artykułów, 5 rozdziałów w książkach zagranicznych, 3 monografie krajowe. Ma w swoim dorobku redakcję czasopisma zagranicznego z listy filadelfijskiej. Kierował lub był głównym wykonawcą 14 projektów badawczych KBN.

Był wielokrotnie nagradzany (indywidualnie i zespołowo) prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi, w tym w 2000 r. (wespół z prof. H. Skarżyńskim) Pierwszą Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne. Opracowania zespołów, w których uczestniczył, zostały wyróżnione w 2003 r. nagrodą Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Jest twórcą szeregu wdrożeń z dziedziny telekomunikacji oraz siedmiu patentów i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

Tomasz Kulisiewicz

Absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). W latach 1975-1981 informatyk w ośrodku komputerowym drogownictwa w Warszawie. W latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, a w latach 1992-2008 był kolejno m.in. zastępcą redaktora naczelnego „PCKuriera”, redaktorem naczelnym czasopism „Teleinfo”, „Prawo i ekonomia w telekomunikacji”, „elektroniczna Administracja”. Od roku 2001 r. konsultant i analityk rynku teleinformatycznego. Kierował panelami badawczymi w programach Foresight Polska 2020, Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel i ekspert Stowarzyszenia Komputer w Firmie (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012).

Artur Marcinkowski

Pomysłodawca i założyciel Fundacji Widzialni, Przewodniczący Rady Fundacji . Z Internetem związany od początku jego istnienia w Polsce. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP. Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Zasiada w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Współtwórca metodologii badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Konsultant przy tworzeniu oznaczenia „Bez Barier” Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ekspert w projekcie „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych”. Autor książki „Badanie dostępności stron www w oparciu o WCAG” oraz współautor publikacji „WCAG 2.0 – Podręcznik Dobrych Praktyk”. Pomysłodawca jedynego w Polsce oznaczenia „Strona Internetowa bez Barier”. Inicjator Partnerstwa „Telewizja bez Barier” realizowanego przez Fundację Widzialni i Telewizję Polską S.A. Koordynator tłumaczeń migowych dla Canal+. Prelegent i uczestnik debat. Prowadzi szkolenia z zakresu dostępności stron www . Blisko współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, Orange, Microsoft, UPC, Canal+, Koalicją Dojrzałość w sieci. Nominowany przez Orange Polska do nagrody „Ludzie którzy zmieniają biznes 2015” Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Magdalena Marucha- Jaworska

Doktor nauk prawnych, ekspert Prawa Nowych Technologii,. Specjalizuje się w zakresie prawa prywatnego oraz elektronicznego obrotu gospodarczego w aspekcie porównawczym, z uwzględnieniem zagadnień technicznych (m.in. komunikacja elektroniczna, dokumenty elektroniczne, podpis elektroniczny, PKI, e-identyfikacja, e-uwierzytelnienie, e-umowy, e-business, biometria, Big Data).
Współautorka „Założeń wdrażania eIDAS w Polsce”. Ekspert w Grupie eIDAS prowadzącej prace nad ustawą o usługach zaufania m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji. W latach 2009-2011 ekspert Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, współautorka projektu ustawy o podpisie elektronicznym i zmianach w przepisach kodeksu cywilnego, tzw. „małej nowelizacji”, stworzonej w ramach prac Komisji Sejmowej oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ekspert strony społecznej w Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektu ustawy o podpisach elektronicznych Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Autorka licznych artykułów i książek: „Podpisy elektroniczne. Biometria. Identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym”, 2015 i „Podpis elektroniczny”, 2002 oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa cywilnego i Prawa Internetu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń, wykładów, seminariów, szkoleń. Udziela konsultacji, porad prawnych, opracowuje opinie prawne, doradza w biznesie. Od 2000 roku prowadzi badania naukowe oraz praktyczne doradztwo związane z podpisem elektronicznym i elektronicznym obrotem prawnym oraz bezpieczeństwem transakcji elektronicznych.

Stypendystka programu Tempus na Uniwersytecie Federico II w Neapolu. W 2007 roku ukończyła grant naukowy „Podpis elektroniczny na tle umów zawieranych przez Internet”. Współpracowała z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa (IDLI) w Rzymie oraz amerykańską kancelarią Hale and Dorr (WhilmerHale) w Bostonie, uczestniczyła w seminariach Harvard University oraz zajęciach na Tufts University.

Artur Miękina

Absolwent Uczelni Łazarskiego. Ekspert ENISA oraz PIIT. Od 14 lat związany z zagadnieniami architektury klucza publicznego (PKI) w tym podpisu elektronicznego. Obecne zainteresowania obejmują usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej wynikające z rozporządzenia eIDAS. Współtworzył kwalifikowane Centrum Certyfikacji w PWPW S.A. oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych w Polsce z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Obecnie pracuje w Asseco Data Systems S.A. jako kierownik zespołu sprzedaży relacyjnej.

Karol Okoński

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera.Doświadczony Menadżer Projektów i Programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości i usługach pocztowych. W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture Sp. z o.o., a następnie pełnił rolę Dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.Jest posiadaczem certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz ukończył liczne szkolenia z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT.Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i zarządzania cyklem wytwórczym oprogramowania.

Krzysztof Piech

Adiunkt w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, b. członek Rady Młodych Naukowców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ekspert różnych ministerstw i urzędów centralnych oraz regionalnych. Specjalizuje się w problematyce kryzysów, gospodarki wiedzy i innowacyjności, gospodarki Japonii szczególnie z punktu widzenia roli władz. W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym, regionalnym i rynków finansowych w oparciu o modele ekonometryczne. Był pierwszym w tej części Europy ekonomistą, który przewidział wystąpienie ostatniego kryzysu finansowego. Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu ekonomii, innowacji i szkolnictwa wyższego. Koordynator serii seminariów bitcoinowych na SGH. Lider strumienia  Bitcoin/Blockchain.

Krzysztof Politowski

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od roku 1977 pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny WAT. W latach 2003 – 2008 dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001. W latach 2008 – 2013 naczelnik wydziału prowadzącego sprawy polityki informatyzacji państwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie zajmował się między innymi wdrażaniem zasad osiągania interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne, zagadnieniami bezpieczeństwa informacji w tych podmiotach oraz stosowaniem podpisów elektronicznych w dokumentach. W latach 2013 – 2015 główny specjalista w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, gdzie prowadził sprawy z zakresu dokumentów i dokumentacji w postaci elektronicznej, kierownik projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Od roku 2015 główny specjalista w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a następstwie w Ministerstwie Cyfryzacji zajmujący się problematyką cyberbezpieczeństwa.

Karol Szacki

Szacki Karol_foto_kolor

Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej, specjalność – mikroelektronika. Od 2010 r., programista – Kierownik Laboratorium Podpisu Elektronicznego w Instytucie Maszyn Matematycznych.
Doświadczenia:
•    Praca programistyczna przy rozwoju terminali biometrycznych
•    Testy czytników linii papilarnych dla krajowych biur paszportowych
•    Koncepcja i rozwój Laboratorium Podpisu Elektronicznego w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie
•    Audyty w centrach certyfikacji świadczących usługi podpisu kwalifikowanego
•    Przygotowanie i przeprowadzenie testów interoperacyjności aplikacji do obsługi podpisu elektronicznego w ramach wydarzenia „CommonSign”
•    Prace programistyczne (Java) związane z testowaniem plików podpisanych elektronicznie

Udział w projektach:
•    Oprogramowanie do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym; Karol Szacki – kierownik projektu
•    Prace badawcze i programistyczne dotyczące rozwoju i dostosowania do potrzeb krajowych unijnej aplikacji do podpisu elektronicznego (DSS); Karol Szacki –  kierownik projektu
•    Serwis internetowy weryfikujący podpis elektroniczny na zgodność z normą ETSI TS 119 134-5; Karol Szacki – kierownik projektu.

Katarzyna Śledziewska

Dr hab., Dyrektor Zarządzający DELab UW, Koordynator programu Digital Market, Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i prowadzi wykłady z teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Jest członkiem Readie – międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

Michał Tabor

Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego.  Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Dyrektor operacyjny Trusted Information Consulting, firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, podpisu elektronicznego oraz Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).

Daniel Wachnik

Wachnik daniel_2013

Z wykształcenia  mgr. inż. informatyk. Pracował jako administrator systemów PKI w TP Internet Sp. z o.o., następnie w TP S.A. Po przejściu do Trusted Information Consulting sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, w tym związanych z PKI i przemysłem kartowym. Brał również udział w projektach naukowo-badawczych związanych z przemysłem kartowym. Równolegle  od 2010r.  był pracownikiem Laboratorium Podpisu Elektronicznego w Instytucie Maszyn Matematycznych. Reprezentował  Instytut w pracach ETSI dotyczących podpisu elektronicznego. Był członkiem zespołu doradców ds. Profilu Zaufanego powołanego przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Grzegorz Wójcik 

Założyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej, a następnie do 2016r. Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska. Prezes zarządu Autenti.com.
Jako Dyrektor Generalny Allegro Group zarządzał serwisami grupy w Polsce i kilkunastu krajach środkowo-wschodniej Europy. Wcześniej przez 15 lat  zarządzał mediami cyfrowymi, m.in. w sieci radiowej RMF, portalu Interia.pl oraz w Grupie ITI (telewizji TVN i portalu Onet). Jako szef Rady Nadzorczej PBI, organizacji branżowej skupiającej największych internetowych konkurentów, inicjował standardy badań Internetu w Polsce.