Agenda

VI Konferencja Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego CommonSign 2016

Termin: 26-27 października 2016r.

Lokalizacja: Warszawa, Instytut Maszyn Matematycznych, ul. L.Krzywickiego 34

Dzień pierwszy: 26 października 2016 r.

09.30 – 10.00: rejestracja uczestników , kawa o poranku


10.00 – 10.15 otwarcie Konferencji: Karol Okoński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji, Marek Hołyński – Dyrektor, Instytut Maszyn Matematycznych, Patrycja Staniszewska – Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej  eCommerce Polska, Wiesław Paluszyński – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Prezentacje i komunikaty:

10.15 – 10.40 – „Krajowy System Identyfikacji Elektronicznej w Polsce” – Karol Okoński, Ministerstwo Cyfryzacji


10.40 – 11.05 – „Transgraniczny węzeł eIDAS” – Daniel Wachnik, NASK, Karol Szacki, Laboratorium Podpisu Elektronicznego Instytutu Maszyn Matematycznych


11.05– 11.35: przerwa kawowa


 Prezentacje i komunikaty:

11.35 – 12.05 – „E-administracja w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej” – dr hab. Katarzyna Śledziewska, DELab UW


12.05 – 12.30 – „E-identyfikacja w polskiej e-administracji – oczami uważnego obserwatora ” – dr Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem


12.30– 13.00 „Ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej: dlaczego powstała, zakres regulacji, co dalej?” – Michał Tabor, Trusted Information Consulting


13.00 – 13.25 –Europejskie usługi zaufania – nowy wymiar e-administracji i biznesu” – dr Magdalena Marucha-Jaworska, Ekspert Prawa Nowych Technologii

13.25 – 13.50 –„„Zdrowie w chmurze – wybrane zagadnienia bezpiecznej wymiany informacji” – Tadeusz Reczyński, Robert Kendefer, FCR


13.50 – 14.50: lunch


14.50 – 15.15– „E-administracja w praktyce: przykład Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (wdrożenie e-podpisu, ePUAP, EZD)” – Marcin Szmaja, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


15.15 – 15.35– „SPECFILE – szyfrowanie bez podpisu” – Katarzyna Abramowicz, ProNike Abramowicz


15.35 – 16.30 – dyskusja panelowa na temat „Przyspieszenie w e-administracji w Polsce: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez  Sławomira Cieślińskiego


16.30 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień drugi: 27 października 2016r.

09.30 – 10.00: rejestracja uczestników, kawa o poranku


 Prezentacje i komunikaty:

10.00 – 10.20 – „E-identyfikacja: idealny scenariusz kontra skuteczność. Doświadczenia Autenti ” – Grzegorz Wójcik, Autenti


10.20 – 10.40 – „Praktyczne narzędzia weryfikacji i autoryzacji klientów – idenTT Verification System oraz PassBy[Me]– Jan Szajda, Identt


10.40 – 11.00 – „eIDAS – standardy de iure i de facto” – Andrzej Ruciński,  Polski Komitet Normalizacyjny

11.00 – 11.20 – Krajowy węzeł eIDAS” – Krzysztof Biniek, Centralny Ośrodek Informatyki


11.20 – 11.40 – „Od RUM do  opieki koordynowanej – narzędzia zapewnienia wiarygodności i bezpieczeństwa dostępu w systemach ochrony zdrowia” – Andrzej Strug, Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego


11.40 – 12.00 –„Możliwości zastosowania technologii blockchain w polskich instytucjach publicznych” – dr Krzysztof Piech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12.00 – 12.20 –e-Skrzynka i e-Doręczenie – rola pocztowego operatora wyznaczonego w komunikacji cyfrowej” – Łukasz Czechowski, Poczta Polska Usługi Cyfrowe


12.20 – 12.45: przerwa kawowa


12.45 – 13.10 – –„Technologia dynamicznego podpisu biometrycznego” – prof.zw.dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska


13.10 – 13.35 – „Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego– Witold Sudomir, Departament Bezpieczeństwa, PKO Bank Polski SA


13.35 – 14.00 – „Potencjał usług zaufania na Jednolitym Rynku Cyfrowym” – Artur Miękina, Asseco Data Systems


14.00 – 14.20 – „Włączenie cyfrowe – usługi e-administracji dostępne dla wszystkich obywateli?” – Artur Marcinkowski, Fundacja WIDZIALNI strony internetowe bez barier


14.20 – 15.15: lunch


15.15 – 15.30– „Forum eIDAS_PL  – budowanie świadomości o usługach zaufania” Michał Tabor, ekspert Polskiej  Izby Informatyki i Telekomunikacji

15.30 – 15.50 – „Nowe podejście do oferty edukacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego- wnioski z kursów  na poziomie akademickim” – prof. Bolesław Szafrański, Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej


15.50 – 16.10 – „Europejski system certyfikacji produktów sektora teleinformatycznego” – Krzysztof Politowski, Ministerstwo Cyfryzacji


16.10 – 16.40 – dyskusja końcowa dot. problemu nowoczesnej e-identyfikacji i usług zaufania w Polsce z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez Sławomira Cieślińskiego


16.40 – Podsumowanie, zamknięcie Konferencji CommonSign 2015 – Marek Hołyński, Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych

Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego