VI Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2016

Electronic Signature Interoperability Summit

26-27 października 2016 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
commonsign.eu           esig.imm.org.pl

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, szóstej już, imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.

Impreza organizowana jest przy współpracy i pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji oraz usług zaufania a także przedstawicieli administracji.

Wiodącymi blokami tematycznymi tegorocznej konferencji będą:

  • wdrażane od 2014 roku Rozporządzenie eIDAS, ze szczególnym naciskiem na kwestie istotne dla konsumentów i usługodawców;
  • e-identyfikacja – projekty istotne dla praktyki życia gospodarczego i społecznego w Polsce
  • interoperacyjność jako kluczowy problem w sytuacji istnienia wielu stosowanych narzędzi i wprowadzania na rynek kolejnych.

Poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swojego pomysłu prosimy o pilny kontakt z organizatorem konferencji.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w teście do zgłaszania swoich aplikacji. Najlepsze z nich będą nagradzane znakiem CommonSign 2016 SEAL a uzyskane wyniki nagłaśniane w celu ich popularyzowania. Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez, kontynuujemy formułę przeprowadzania testów polegającą na dostępie do nich w trybie ciągłym.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszył Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy  oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Ze względu na mnogość standardów oraz możliwości różnej ich implementacji wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku dostarczając niezależne i przekrojowe informacje o stanie podpisu elektronicznego w Polsce. Mimo póki co niesprzyjających okoliczności rynkowych jesteśmy nadal gotowi zainteresowanym firmom stwarzać  warunki  dla obiektywnych testów ich produktów, nagradzania najlepszych z nich  i nagłaśniania uzyskanych wyników  w celu ich popularyzowania. Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez, będziemy kontynuować formułę przeprowadzania testów polegającą na dostępie do nich w trybie ciągłym.

Więcej informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych i promocyjnych znajduje się na stronie: commonsign.eu oraz esig.imm.org.pl.

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.

Biuro organizacyjne Medien Service

e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl| kama.milewska@apig.pl

GSM: +48 502 111 153, +48 507 199 793;
Tel/fax: +48 22 750 91 17; +48 22 717 37 95 ;