Agenda

V Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2015 Electronic Signature Interoperability Summit

Termin: 21-22 października 2015r.

Lokalizacja: Warszawa, Instytut Maszyn Matematycznych, ul. L.Krzywickiego 34

Dzień pierwszy: 21 października 2015 r.

09.30 – 10.00: rejestracja uczestników , kawa o poranku


10.00 – 10.30 otwarcie Konferencji: Arkadiusz Bąk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Marek Hołyński – Dyrektor, Instytut Maszyn Matematycznych, Wiesław Paluszyński – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Prezentacje i komunikaty:

10.30 – 11.00 – „…………………” – Arkadiusz Bąk, Ministerstwo Gospodarki


10.30 – 11.00 – „Elektroniczna identyfikacja – jak to zrobić w Polsce” – Daniel Wachnik, Instytut Maszyn Matematycznych


11.20 – 11.50 – „Testowanie rozwiązań e-podpisu” – Karol Szacki, Laboratorium Podpisu Elektronicznego Instytutu Maszyn Matematycznych


11.50– 12.20: przerwa kawowa


Prezentacje i komunikaty:

12.20 – 12.50 – „Elektroniczna tożsamość w polskim wydaniu” – Wiesław Paluszyński,  Komitet Lepszej Informatyzacji Kraju, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


12.50 – 13.10 – „Rozwój komunikacji elektronicznej i usług zaufania w społeczeństwie cyfrowym – od konwencji UNCITRAL z 2005 do rozporządzenia eIDAS z 2014” – dr Magdalena Marucha-Jaworska


13.10– 13.40 – „ Kwadrans na temat eIDAS” – Kazimierz Schmidt, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


13.40 – 14.05 –„Strategiczne błędy projektów sektora publicznego, czyli czy naprawdę nie będzie KUZ-a?” – Marek Ujejski


14.05 – 14.45: lunch


14.45 – 15.10– „eDelivery in France and eSENS program” – Anna Drieux, French Ministry of Economics, Industry and Digital Affairs


15.10 – 15.25– „PassBy[ME] Next Generation Authentication for the Cloud – Increase both Security and Customer Experience ” – Tamas Paulik, Microsec


15.25 – 15.55 – „The main purpose for the eIDAS is supporting  business” – Michał Tabor, Trusted Information Consulting


15.55 – 16.30 dyskusja panelowa na temat „Aktualny stan wdrażania Rozporządzenia eIDAS – pierwsze efekty, sukcesy i porażki”, z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez  Sławomira Cieślińskiego


16.30 – zakończenie pierwszego dnia konferencji


Dzień drugi: 22 października 2015r.

09.30 – 10.00: rejestracja uczestników, kawa o poranku


Prezentacje i komunikaty:

10.00 – 10.25 – „E-Commerce a usługi identyfikacji elektronicznej” – Grzegorz Wójcik, Izba Gospodarki Elektronicznej


10.25 – 10.50 – „Elektroniczna weryfikacja tożsamości klientów – Paweł Siciński, Identt


10.50 – 11.15 – „eIDAS: od Rozporządzenia do technicznej implementacji” – Tomasz Mielnicki, Polski Komitet Normalizacyjny


11.15 – 11.40 – „Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna” – dr Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


11.40 – 12.05 –Wydzielony profil zaufany – bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej” – Jerzy Goraziński, Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


12.05 – 12.40: przerwa kawowa


12.40 – 13.05 – –„Zarządzanie PKI w organizacji – WebTrust + eIDAS” – Miłosz Godzik, Ernst & Young


13.05 – 13.40 – AML & KYC w świecie cyfrowych walut – Bitcoin i innych” – Jakub Fijołek, Paweł Kuskowski


13.40 – 14.05 – „Kradzież tożsamości jako główne  zagrożenie dla elektronicznego biznesu” – Michał Olczak, Obserwatorium.biz

14.05 – 14.30 – „Jak pogodzić masowość z indywidualnym charakterem komunikacji w e-Commerce?” – Pablo Dominguez, vintom.com

14.30 – 15.20: lunch

15.20 – 16.00 – dyskusja końcowa dot. problemu nowoczesnej e-identyfikacji w Polsce z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez Sławomira Cieślińskiego


16.00 – Podsumowanie, zamknięcie Konferencji CommonSign 2015 – Marek Hołyński, Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych

Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.