25-26 X 2017

Organizatorzy:

PRNEWS PRNEWS

Patronaty honorowe:

TI TI TI PRNEWS

Partnerzy:

TI TI TI TI
 • AGENDA KONFERENCJI

  VII Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności
  Podpisu Elektronicznego CommonSign 2017

   

  Termin: 25-26 października 2017r.

  Lokalizacja: Warszawa, Instytut Maszyn Matematycznych, ul. L.Krzywickiego 34

   

   

   

  Dzień pierwszy: 25 października 2017 r.

  09.30 – 10.00: rejestracja uczestników , kawa o poranku


  10.00 – 10.15 otwarcie Konferencji: Marek Hołyński – Dyrektor, Instytut Maszyn Matematycznych, Wiesław Paluszyński -Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Tomasz Schweitzer – Prezes, Polski Komitet Normalizacyjny

  Prezentacje i komunikaty:

  10.15 – 10.40 – „Aktualne problemy unowocześniania e-administracji w Polsce”  Wiesław Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


  10.40 – 11.00 – „Budowa i wdrożenie węzła transgranicznego  ” – Robert Poznański, NASK


  11.00 – 11.25 – „Komercjalizacja usług elektronicznej identyfikacji i zaufania” – Miłosz Brakoniecki, Obserwatorium.biz


  11.25– 12.00 – przerwa kawowa


   Prezentacje i komunikaty:

   

  12.00 – 12.30 – „Stan normalizacji usług zaufania w Europie i w Polsce”  Michał Tabor


  12.30– 12.45 – „Ochrona, kontrola i monitoring cyfrowych danych. Rosnąca świadomość konieczności ochrony danych i wyzwania związane z ich wyciekami” – Katarzyna Abramowicz, SpecFile.pl


  12.45 – 13.25 – „Metoda biometrycznego uwierzytelniania dokumentów – Długopis cyfrowy IC Pen– dr Rafał Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, IC Solutions

  13.25 – 13.50 – Długopis cyfrowy – pilotaż rozwiązania w ramach oddziałów laboratoryjnych PKO Banku Polskiego”  Karol Szymański, PKO Bank Polski     


  13.50 – 14.40  obiad


  14.40 – 15.05 – „Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości – bieżąca sytuacja, koncepcje i dalsze projektowane zmiany”  dr Anna Zalesińska, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu


  15.05 – 15.25 – „Podpis elektroniczny – kiedy oświadczenie woli wyrażone w formie elektronicznej wywołuje skutki prawne?” – Stefan Cieśla, Kancelaria Prawna Cieśla&Cieśla


  15.25 – 16.00 – dyskusja panelowa na temat „Przyspieszenie w e-administracji w Polsce: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez  Sławomira Cieślińskiego


  16.00 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

   

  Dzień drugi: 26 października 2017r.

   

  09.30 – 10.00: rejestracja uczestników, kawa o poranku


   Prezentacje i komunikaty:

  10.00 – 10.25 – „mDokumenty w sektorze prywatnym” – Arkadiusz Szczebiot, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. projektów informatycznych


  10.25 – 10.50 – mojeID – potwierdzanie tożsamości w cyfrowym świecie” – Krzysztof Pycia, Krajowa Izba Rozliczeniowa


  10.50 – 11.15 – „eIDAS a rynek transakcji elektronicznych i procesów „paperless” – Artur Miękina, Asseco Data Systems

  11.15 – 11.40 – „Bezpieczeństwo cyfrowe – wartość dodana wykorzystania usług identyfikacji i podpisu elektronicznego”  Tadeusz Reczyński, FCR


  11.40 – 12.05 –eIDAS – standaryzacja usług zaufania – Andrzej Ruciński,  Komitet Techniczny 172, Polski Komitet Normalizacyjny

  12.05 – 12.30  przerwa kawowa


  12.30 – 12.55 – „Blockchain ID – jak pogodzić prywatność z bezpieczeństwem transakcji elektronicznych”  Lech Wilczyński,Inpay

  12.55 – 13.20 – „Rozporządzenie RODO w praktyce e-administracji oraz biznesu w Polsce i UE”  dr Magdalena Marucha-Jaworska, Ekspert Prawa Nowych Technologii


  13.20 – 13.45 – „Ewolucja metod weryfikacji tożsamości– Jan Szajda, Identt


  13.45 – 14.10 – „Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych – wymagania prawne i standardy” Ewa Dobrzeniecka, Instytut Logistyki i Magazynowania


  14.10 – 14.30 – „Włączenie cyfrowe – usługi e-administracji dostępne dla wszystkich obywateli?” – Jakub Dębski, Integracja.org

  14.30 – 14.50 – „Autoryzacja Elektronicznej Dokumentacji Medycznej podpisem cyfrowym – problemy i wyzwania” – Tomasz Judycki, Polska Izba Informatyki Medycznej

  14.50 – 15.20– dyskusja końcowa dot. problemu nowoczesnej e-identyfikacji i usług zaufania w Polsce z udziałem w/w prelegentów prowadzona przez Sławomira Cieślińskiego


  15.20 – Podsumowanie, zamknięcie Konferencji CommonSign 2015  Marek Hołyński, Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych


   15.20 – 16.30  obiad


    Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

  Przejdź do formularza zgłoszeniowego

   

   

 • VII Międzynarodowa Konferencja

  CommonSign Warsaw 2017

  Electronic Signature Interoperability Summit

  25-26 października 2017 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
  commonsign.eu           esig.imm.org.pl

  Patronat Honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji

   

  Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, siódmej już, imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.

  Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji oraz usług zaufania a także przedstawicieli administracji.

   Poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby
  z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swojego pomysłu prosimy o pilny kontakt z organizatorem konferencji.

  Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w teście do zgłaszania swoich aplikacji.

  Ze względu na mnogość standardów oraz możliwości różnej ich implementacji wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku dostarczając niezależne i przekrojowe informacje o stanie podpisu elektronicznego w Polsce. Mimo, póki co, niesprzyjających okoliczności rynkowych jesteśmy nadal gotowi zainteresowanym firmom stwarzać  warunki  dla obiektywnych testów ich produktów, nagradzania najlepszych z nich  i nagłaśniania uzyskanych wyników  w celu ich popularyzowania. Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez, będziemy kontynuować formułę przeprowadzania testów polegającą na dostępie do nich w trybie ciągłym.

  Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.

  Biuro organizacyjne Medien Service

  e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | kama.milewska@apig.pl

  GSM: +48 502 111 153, +48 507 199 793;
  Tel/fax: +48 22 750 91 17; +48 22 717 37 95 ;

 •  

  Katarzyna Abramowicz

  Radca prawny z doświadczeniem uzyskanym w sektorze prywatnym oraz w agencjach rządowych. Była przedstawicielem Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli. Pierwsze kroki w biznesie internetowym stawiała w 1994 roku prowadząc wraz z ojcem Zbigniewem Abramowicz spółkę DialCom (hosting i poczta dla firm), a następnie DialCom24. Wraz z ojcem jest założycielem i pomysłodawcą znanych komercyjnych serwisów internetowych w Polsce, takich jak: przelewy24.pl – serwis płatności internetowych (2004), bilety24.pl – serwis sprzedaży biletów do kin i teatrów (2003), box24.pl– serwis ogłoszeń prasowych (2006); 3gry.pl – Lotto przez Internet (2009), specprawnik.pl – platforma łącząca prawników z klientami (2012), specfile.pl (2015), activbox.pl – nowe narzędzie do sprzedaży usług (2016). Wszystkie serwisy służą internautom do dziś.

   

  Ewa Dobrzeniecka

  Główny specjalista w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w dziedzinie badań i analiz rynku komercyjnego i sektora jednostek publicznych; manager międzynarodowych projektów finansowanych z Unii Europejskiej; zewnętrzny, niezależny ekspert Komisji Europejskiej; doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; w projekcie PeF odpowiedzialna za badania i analizę biznesową obecnego procesu odbioru faktury tradycyjnej oraz mapowanie i symulację odbioru e-faktury w podmiotach sektora zamówień publicznych.

   

  Magdalena Marucha – Jaworska

  Doktor nauk prawnych, ekspert Prawa Nowych Technologii,. Specjalizuje się w zakresie prawa prywatnego oraz elektronicznego obrotu gospodarczego w aspekcie porównawczym, z uwzględnieniem zagadnień technicznych (m.in. komunikacja elektroniczna, dokumenty elektroniczne, podpis elektroniczny, PKI, e-identyfikacja, e-uwierzytelnienie, e-umowy, e-business, biometria, Big Data).
  Współautorka „Założeń wdrażania eIDAS w Polsce”. Ekspert w Grupie eIDAS prowadzącej prace nad ustawą o usługach zaufania m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji. W latach 2009-2011 ekspert Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, współautorka projektu ustawy o podpisie elektronicznym i zmianach w przepisach kodeksu cywilnego, tzw. „małej nowelizacji”, stworzonej w ramach prac Komisji Sejmowej oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ekspert strony społecznej w Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektu ustawy o podpisach elektronicznych Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

  Autorka licznych artykułów i książek: „Podpisy elektroniczne. Biometria. Identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym”, 2015 i „Podpis elektroniczny”, 2002 oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa cywilnego i Prawa Internetu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń, wykładów, seminariów, szkoleń. Udziela konsultacji, porad prawnych, opracowuje opinie prawne, doradza w biznesie. Od 2000 roku prowadzi badania naukowe oraz praktyczne doradztwo związane z podpisem elektronicznym i elektronicznym obrotem prawnym oraz bezpieczeństwem transakcji elektronicznych.

  Stypendystka programu Tempus na Uniwersytecie Federico II w Neapolu. W 2007 roku ukończyła grant naukowy „Podpis elektroniczny na tle umów zawieranych przez Internet”. Współpracowała z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa (IDLI) w Rzymie oraz amerykańską kancelarią Hale and Dorr (WhilmerHale) w Bostonie, uczestniczyła w seminariach Harvard University oraz zajęciach na Tufts University.

   

  Artur Miękina

  Absolwent Uczelni Łazarskiego. Ekspert ENISA oraz PIIT. Od 14 lat związany z zagadnieniami architektury klucza publicznego (PKI) w tym podpisu elektronicznego. Obecne zainteresowania obejmują usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej wynikające z rozporządzenia eIDAS. Współtworzył kwalifikowane Centrum Certyfikacji w PWPW S.A. oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych w Polsce z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Obecnie pracuje w Asseco Data Systems S.A. jako kierownik zespołu sprzedaży relacyjnej.

   

  Wiesław Paluszyński

  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej. Od 2003r. prezes zarządu firmy Trusted Information Consulting Sp. z o.o.W latach 1980-1990 był dziennikarzem w prasie technicznej. Od 1990 roku do 1997 pracował na różnych stanowiskach w administracji państwowej, związanych z tworzeniem nowych systemów informatycznych. W latach 1997-2000 był członkiem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W 2000 roku związał się z firmą TP Internet, gdzie do lutego 2003 roku kierował Pionem Technologii i Bezpieczeństwa, w ramach, którego zostało stworzone Centrum Certyfikacji podpisu elektronicznego SIGNET.
  W latach 1999-2001 był członkiem Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej. Od maja 2002 roku, doradzał prezesowi ARMiR w procesie budowy części informatycznej systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa – IACS. Od lutego 2003 roku do sierpnia 2003 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce, laureat nagrody PIIT w 2010r. i Nagrody XX-lecia PIIT. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski.

   

  Andrzej Ruciński

  Absolwent Politechniki Szczecińskiej (spec. Automatyka na Wydziale Elektrycznym oraz jej długoletni pracownik naukowy).
  Do 2016r. Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych Unizeto Techno¬logies S.A.
  Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 172 ds. Identy¬fikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań (“mirror com¬mittee” CEN TC 224 i ISO/IEC JTC1 SC17) Polskiego Komi¬tetu Normalizacyjnego.
  Z Unizeto związany od 1993 roku, gdzie kontynuował prace nad praktyką zastosowania kart kryptograficznych. Współ¬twórca CERTUM – Powszechnego Centrum Certyfikacji. Nadzoruje prace związane z rozwojem produktów i usług oferowanych przez Unizeto Technologies SA, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego (PKI) i podpisu elektronicznego.
  W Asseco Data Systems pełni funkcję Doradcy Prezesa ds. Usług Zaufania.

   

  Arkadiusz Szczebiot

  Pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw projektów informatycznych (ang. Chief Technology Officer).
  Doświadczony menadżer IT, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2002-2010 kierował dynamicznym rozwojem jednej ze średniej wielkości polskich firm informatycznych, realizującej projekty IT na arenie międzynarodowej.W latach 2011-2016 pełnił wiodące role w zakresie zarządzania IT w największej firmie farmaceutycznej na świecie (Pfizer), gdzie m.in. kierował pracami Rady Architektury oraz pionu integracji i projektowania rozwiązań, a także pełnił funkcję doradczą dla zarządu firmy (ang. C-level advisory). Od roku 2013 odpowiadał za wydzielone obszary IT w ramach największego (po Facebook-u) debiutu na giełdzie nowojorskiej – firmy Zoetis.

   

  Karol Szymański

  Szacki Karol_foto_kolorAbsolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracownik Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta. Członek zespołu projektowego Centrum Innowacji i PKO Junior.
  Zastępca kierownika projektu akceleratora PKO Banku Polskiego „Let’s Fintech with PKO Bank Polski” oraz projektu „Oddziały laboratoryjne PKO Banku Polskiego”.

   

  Katarzyna Śledziewska

  Dr hab., Dyrektor Zarządzający DELab UW, Koordynator programu Digital Market, Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i prowadzi wykłady z teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Jest członkiem Readie – międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

   

  Michał Tabor

  Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, systemów PKI, elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.  Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelniania, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego.  Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Dyrektor operacyjny Trusted Information Consulting, firmy świadczącej usługi z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, podpisu elektronicznego oraz Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).

   

  Lech Wilczyński

  Wachnik daniel_2013Absolwent warszawskiej PJWSTK z wyróżnieniem na kierunku inżynieria oprogramowania.
  Prezes InPay S.A. operatora płatności Bitcoin, firmy, która jako pierwsza umożliwiła polskim przedsiębiorcom akceptowanie płatności w cyfrowych walutach, jak również jako pierwsza na świecie przeprowadziła udaną kampanię equity crowdfundingu za cyfrową walutę. Od 2014 wprowadza innowacyjne usługi na rynku usług płatniczych w tym możliwość zasilania dowolnych rachunków bankowych cyfrową gotówką. Wcześniej przez kilka lat rozwijał oprogramowanie B2B skupiające polskie platformy e-commerce dla amerykańskiego producenta odzieżowego. Przed założeniem własnej firmy współtworzył m.in. rozwiązanie EIS dla PZU oraz system zarządzania treścią wykorzystywany m.in. przez Heyah.

   

  Rafał Witkowski

  doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Od 2010 roku prezes zarządu IC Solutions sp. z o.o. – przedsiębiorstwa, którego misją jest tworzenie i wdrażanie zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych zmieniających świat analogowy na cyfrowy w sposób nieodczuwalny. Założyciel Fundacji Science To Business działającej przy UAM, promującej transfer wiedzy naukowej do biznesu.
  IC Solutions to firma, która jest właścicielem technologii IC PEN, wykorzystującej cyfrowy długopis. Misją firmy jest Invisible Computing (IC), czyli sprawienie, aby korzystanie z komputera stało się niezauważalne. Projektując rozwiązania informatyczne zważamy, aby z najbardziej rozwiniętych technologii mógł korzystać każdy bez względu na kompetencje oraz by implementowane rozwiązania nikogo nie wykluczały. Szczególnym rozwiązaniem jest behawioralny podpis biometryczny o cechach grafologicznych, czyli elektroniczna wersja podpisu możliwa do zweryfikowania przez każdego biegłego grafologa.

   

  Anna Zalesińska

  Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doktor nauk prawnych. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej). Wykładowca akademicki. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz uczestniczka wielu konferencji w zakresie prawa nowych technologii. Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie informatyzacji sądownictwa. Uczestniczka prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych. Brała udział w licznych projektach naukowo – badawczych.

   

 • Dzień 1 (25.10.2017)

  01 Aktualne problemy e-administracji – W.Paluszyński, PIIT

  02 Budowa i wdrożenie WT – R.Poznański, NASK

  03 Konferencja Common Sign 2017 – Br

  04 Stan normalizacji eIDAS standardy – M.Tabor

  05 Ochrona, kontrola, wyciek danych – K.Abramowicz, Specfile

  06 Podpis biometryczny IC Pen – R.Witkowski, IC Solutions

  07 Długopis cyfrowy – pilotaż rozwiązania w PKO BP – K.Szymański, PKO BP

  08 Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości – A.Zalesińska, SA Wrocław

  09 Podpis elektroniczny – kiedy oświadczenie woli – S.Cieśla, Kancelaria

   

  Dzień 2 (26.10.2017)

  01 mDokumenty w sektorze prywatnym – A.Szczebiot, Min.Cyfryzacji

  02 MojeID – potwierdzanie tożsamości – K.Pycia, KIR

  03 eIDAS a rynek e-transakcji i paperless – A.Miekina, AssecoDS/a>

  04 eIDAS standaryzacja – A.Rucinski_PKN

  05 Rozporządzenie RODO w praktyce e-administracji oraz biznesu – M.Marucha-Jaworska

  06 Weryfikacja tożsamości – J.Szajda, Identt

  07 Faktury elektroniczne – E.Dobrzeniecka, ILiM

  08 Naczynia połączone – J.Dębski, Integracja.org

  09 Autoryzacja EDM podpisem cyfrowym – T.Judycki, PIIM